Referendum za rodinu 2015

Takmer milión občanov (944 674) prišlo povedať svoj názor na hodnoty, za rodinu, deti, manželstvo, drvivá väčšina z nich povedala 3xÁNO. To je nevídané, občianska spoločnosť ukazuje, že od štátu, politikov chce pro-rodinné politiky a nie predefinovanie rodiny.
Výsledky ÁNO/NIE hovoria veľmi jasnou rečou – s ochranou rodiny, detí a manželstva súhlasilo vždy viac ako 90% hlasujúcich:

Manželstvo je zväzok muža a ženy – súhlasí 94,50%.
Deti majú právo na otca a mamu v adopcii – súhlasí 92,43%.
Rodičia a deti majú právo odmietnuť takú výchovu o sexualite či eutanázii, s ktorou nesúhlasia – súhlasí 90,32%.

O tých, ktorí neprišli hlasovať, nie je možné povedať nič iné, iba že nevyjadrili svoj názor.
Ďakujeme tisícom dobrovoľníkov, státisícom hlasujúcich občanov, ktorí nepodľahli obrovskej antikampani, akú Slovensko nepamätá. Referendum ako najdemokratickejší nástroj s legitimitou potvrdenou Ústavným súdom zamerané na práva detí a rodinu, bolo zatláčané do polohy nenávistného, čo sme opakovane odmietali a vyzývali na slušnú argumentačnú diskusiu s úctou ku všetkým ľuďom. Názoroví oponenti odmietli verejnosti vysvetľovať svoje postoje, pričom nikto nevyvrátil, že pre dieťa je najlepšie vyrastať s otcom a mamou, že rodičia majú právo rozhodovať o výchove ich detí v intímnej oblasti.

Kampaň priniesla mnohé zistenia o našej spoločnosti a demokracii na Slovensku, z ktorých si treba zobrať ponaučenie:

  • politici mali možnosť ukázať, aké hodnoty vyznávajú a my občania sa na základe toho môžeme nielen o rok rozhodovať, kto nás bude zastupovať.
  • médiá si žiaľ neplnili úlohu sprostredkovateľov diskusie, ale často stáli na strane oponujúcej referendu – legitímnemu hlasovaniu občanov o hodnotách, ktoré chcú odovzdať svojim deťom.
  • tí, ktorí veľmi často slobodu používajú ako frázu tentokrát diskusiu a slobodu vyjadrenia názoru odmietali a spochybňovali.

Kiež by sme mohli osobne poďakovať každému, kto nepodľahol šírenému strachu a prišiel vyjadriť svoj názor. Keďže to asi nebude možné, tak aspoň takto ĎAKUJEME.

Aliancia za rodinu ako občianska iniciatíva podporovaná viac ako 140 organizáciami a nespočetným množstvom jednotlivcov, ktorí denne pomáhajú rodinám, mládeži, opusteným či chorým a starším ľuďom, bude naďalej žiadať, aby rodina bola v centre všetkých politík. Aliancia bude pokračovať v ochrane rodiny, manželstva a práv detí, vníma silný mandát, aby pripravila kvalitný program aj v ekonomickej a sociálnej oblasti na podporu rodín, o čom sa nemohlo hlasovať v referende.

ĎAKUJEME ešte raz a  IDEME ĎALEJ :o)

Fotografie

Návšteva líderky francúzskeho hnutia – situácia po nanútených zmenách v manželstvách a adopciách / Bratislava / 03.02.2015

Luca Volonté informuje Slovensko o zahraničnej podpore referenda / 29.01.2015

TV diskusie / 25.01.2015

Pozvanie dr.Markić do NR SR podpredsedom Jánom Figeľom / Bratislava / 19.01.2015

iskusia s Željkou Markić v bratislavskom UPeCe [foto: Andrej Horský] / Bratislava, UPeCe / 18.01.2015

Demonštrácia proti rodovej ideológii v štátnych dokumentoch / Bratislava / 11.11.2014

Tiché vyjadrenie: O rodine a ohrozovaných hodnotách máme právo rozhodovať všetci/ Bratislava, Košice / 21.10.2014

Odovzdanie petície prezidentovi SR / Bratislava / 27.08.2014

Zber podpisov na podujatí Nitra za život / Nitra / 12.04.2014

Začiatok zberu podpisov pod petíciu za vyhlásenie REFERENDA O OCHRANE RODINY / záhrada prezidentského paláca / 05.04.2014

Aliancia za rodinu v Univerzitnom pastoračnom centre / Bratislava, Mlynská dolina / 02.04.2014

Tlačová konferencia k začiatku zberu podpisov / záhrada prezidentského paláca / 05.04.2014

Videa

Leták: Prečo povedať 3xÁNO deťom a rodine?

Pre médiá k referendu

Pre podporovateľov