Stratégia potvrdzuje opodstatnenosť referenda

„AZR za oveľa dôležitejšie ako to, čo v hlavnom dokumente Stratégie je, považuje to, čo tam nie je, čo v ňom chýba. Podľa prieskumov ľudia na Slovensku za najdôležitejšiu hodnotu, hneď po živote a zdraví, považujú rodinu. Stratégia by podľa nás mala rešpektovať  rebríček hodnôt tak ako ho vnímajú ľudia a nie obracať ho naopak.

Na Slovensku sa rozpadá 50 % manželstiev a na túto vec potrebujeme mať plán, stratégiu – k výchove, pomoci rodičom, pomoci opusteným ženám, podpory medzigeneračnej solidarity tak, aby mohli naši ľudia a naše rodiny fungovať.  Potrebujeme plán pre uchovanie hodnoty života a určite nepotrebujeme za prierezovú hodnotu považovať tzv. rodovú rovnosť, ktorá sa tiahne celým dokumentom. Rodová rovnosť spomínaná v Stratégii totiž neznamená rovnosť medzi mužmi a ženami, ale  ide o ideologický pojem a má zabezpečiť slobodný výber rodu bez ohľadu na to akého pohlavia je osoba. Nerozumieme ako sa vôbec môžu takéto princípy dostať do takéhoto závažného dokumentu.“ povedal na margo predloženej Stratégie Anton  Chromík, jeden z hovorcov AZR.

Odporúčané články