Pomáhame rodinám

Aliancia za rodinu hodnotí rok od referenda o ochrane rodiny

Dnes uplynul rok od konania prvého občianskeho referenda na Slovensku. Ako sa zmenilo Slovensko? Skutočný význam slobodného rozhodnutia nie je možné oceniť, pretože patrí k základom ľudskej bytosti, ktorá sa rodí slobodná.

Každý občan má právo vedieť, aké dopady bude mať pripravovaný zákon na jeho rodinu, vyzývame poslancov NRSR k podpore rodinnej doložky!

Aliancia za rodinu si dovoľuje vyzvať všetkých poslancov slovenského parlamentu, aby návrh, ktorým sa navrhuje zaviesť rodinná doložka, podporili.

Petícia proti rodovo-ideologickému Istanbulskému dohovoru a za prijatie nediskriminačného zákona o obetiach trestných činov

Vážený pán predseda vlády SR Robert Fico,

my, občania SR,  podporujeme  odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí, a preto Vás žiadame, aby ste odmietli diskriminačný a rodovo-ideologický Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – ďalej Dohovor). Zároveň žiadame, aby bol Ministerstvom spravodlivosti SR čím skôr predložený zákon o obetiach trestných činov, ktorým sa nebudú diskriminovať obete násilia na základe motívov páchateľa

Politické ciele Aliancie za rodinu - pro-rodinné politiky pre politické strany

Predstavili sme návrhy family mainstreaming politík, ktoré ponúkame politikom na  realizáciu. Základom je hodnotová aj praktická pro-rodinná politika, napr. formou prispievania detí na dôchodok rodičov, rodinnej doložky k zákonom či otcovskou dovolenkou pri narodení dieťaťa.

Ohrozenia rodiny vo svete a na Slovensku

Plne si uvedomujeme ťažkosti, s ktorými rodiny denne zápasia, ako nedostatok práce, peňazí či škôlok, no aj patológie ako neakceptovateľne vysoká rozvodovosť, alkoholizmus či násilie. Zároveň vidíme aj ohrozenia, ktoré rodinu napádajú v jej spoločenských základoch.
Na …

ĎAKUJEME 944 674x

Takmer milión občanov (944 674) zdvihlo hlas za hodnoty, za rodinu, deti, manželstvo. To je nevídané, občianska spoločnosť ukazuje, že od štátu, politikov chce pro-rodinné politiky a nie predefinovanie rodiny.
Výsledky ÁNO/NIE hovoria veľmi jasnou rečou - súhlasilo s nimi vždy viac ako 90% hlasujúcich:

AZR k tzv. sexuálnej výchove

Sexuálna inštruktáž nie, výchova k zodpovedným vzťahom áno

Rodičia majú právo rozhodovať o tom, aký typ výchovy je pre ich deti vhodný

tlačová konferencia z 27.1. TU https://www.youtube.com/watch?v=rKApJn5lz0s

Náš zápas za rodinu sa stáva už aj zápasom o slobodu a demokraciu [TS]

Projekt dakujeme.sk po tlaku homoloby reprezentovanej pánom Oravcom, riaditeľom Nadácie Milana Šimečku, a po následnom zásahu denníka SME musel v záujme svojho fungovania odstrániť našu výzvu, cez ktorú sa ľudia transparetne zbierali na kampaň prvého občianskeho referenda. Náš zápas o rodinu sa stáva už aj zápasom o slobodu a demokraciu.

Referendum nediskriminuje, potvrdil Ústavný súd

Sme radi, že Ústavný súd  vyvrátil tieto pochybnosti a jasne povedal, že naše otázky nikoho nediskriminujú, a  nezabudol to poznamenať ani o tej vylúčenej otázke.

Nezabúdame,  že  referendum  bude  dobrý  základ,  na  ktorom  musíme  postaviť  konkrétnu  podporu rodine  a  manželstvu.  Manželstvo  je  skutočne  výnimočné  a musíme  sa  starať  o to,  aby  bolo podporované  nie  všeobecne,  ale  konkrétne,  prednášali  sme  už  svoje  snahy  o opatrenia  ohľadom materskej  či  ekonomickej  nezávislosti  rodiny  a budeme  to  robiť  aj  ďalej,  aby  sa  rodina  dostala do centra politiky každej vlády.

Deti sa vo Francúzsku stávajú tovarom

Aliancia za rodinu už pred časom upozorňovala, že deti sa stanú tovarom. Dnes Francúzsko bojuje proti kupovaniu detí.
Francúzi sú dnes v uliciach, aby povedali, že žena nie je stroj na deti a dieťa nemá cenovku. Aj toto je dôsledok nanútených sociálnych experimentov.Čo robia pre tento svet organizácie Aliancie za rodinu? Toto všetko

Alianciu za rodinu podporuje už viac ako 100 organizácií z celého Slovenska. Každá z nich je špecifická, každá vidí svet z toho svojho pohľadu. Ale jedno majú spoločné – šíria prorodinné hodnoty a pomáhajú rodinám. V prvom štvrťroku sme požiadali „naše“ organizácie, aby nám o sebe niečo napísali a tu ponúkame spracovaných niekoľko z ich odpovedí, ktorými predstavili svoju činnosť:

 

Chcete nám pomôcť?

Dobrovoľník

Budeme Vás potrebovať priamo v akcii.

Organizácia

Ste organizácia podporujúca rodinu? Pridajte sa k nám!

Podporovateľ

Ak od nás chcete dostávať informácie, prihláste sa.

Darca

Podporte nás finančne, materiálne alebo službami.
Chcem prispieť
 

 ABOUT US   

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01 Bratislava, info@alianciazarodinu.sk

Číslo účtu: SK75 0900 0000 005052725743