Aliancia za rodinu vyzýva ministra spravodlivosti na ospravedlnenie za  jeho vyjadrenia o ťažkej habaďúre Aliancie za rodinu  a pseudoargumentácii za ktorou má byť hľadanie nepriateľa


Aliancia za rodinu reaguje na vyjadrenia ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktoré zazneli vo videu od 36. minúty v Denníku Postoj. Minister Viliam Karas sa v rozhovore o pripomienkach Aliancie za rodinu vyjadril: „toto je ťažká habaďúra zo strany Aliancie za rodinu“. Denník Postoj opísal jeho ďalšie vyjadrenia takto: „Na výhradu Aliancie za rodinu o tom, že inštitút dôverníka môže znižovať záujem o manželstvo, Karas odpovedá: „Toto nie je alternatíva manželstva, každému súdnemu človeku to musí byť zrejmé. Skôr by som alianciu vyzval, aby venovali viac energie a agitácie za to, aby mladí ľudia vstupovali do manželstva.“ Minister spravodlivosti k Aliancii za rodinu dodal: „V takomto žabomyšom náhľade, bez väčšieho srdca, bez väčšieho náhľadu na veci budeme mať ešte veľa ťažkostí  na Slovensku.“

Stanislav Gunčaga uviedol: „Minister spravodlivosti Viliam Karas minimálne v dvoch médiách (SME, Denník N) otvorene vyhlásil, že on osobne nevidí problém v registrovaných partnerstvách. Aliancia za rodinu v tom problém vidí. V tomto stojíme na opačných stranách. A rozumieme, že z týchto opačných koncov zrejme nemôžeme dôjsť k rovnakým etickým a ani vecným záverom pri zákone o registrovaných dôverníkoch. Pán minister však premeškal príležitosť na zachovanie aspoň profesionálnej úcty.“

Anton Chromík dodal: „Dôrazne odmietame jeho tvrdenia, že pri argumentoch odporcov návrhu ide o pseudoargumentáciu, za ktorou je hľadanie nepriateľa a takisto sa ohradzujeme voči emotívnym vyjadreniam o „ťažkej habaďúre Aliancie za rodinu, že sme bez väčšieho srdca a máme žabomyší náhľad na vec. Pán minister vyjadril svoj nesúhlas, ale neponúkol relevantné argumenty. Floskulu o akomsi historickom dlhu Slovenskej republiky za argument nepovažujeme.“

Stanislav Gunčaga doplnil: „Návrhom sa vážne zasahuje do práva detí vyrastať so svojimi najbližšími pokrvnými rodinnými príbuznými po smrti rodičov. Ide o deti! Upozorňovali sme na riziká vstupu tohto nového pravidla do právnej úpravy. Sudcovia budú vystavení veľkému riziku a tlaku. Nie každý sudca bude mať chuť a odvahu postaviť sa proti homosexuálnej lobby, hlavne ak vidíme, ako sa používajú metódy obviňovania a zahanbovania na tých, ktorí zastávajú rodinu a manželstvo ako najlepšie prostredie pre výchovu detí.“

Anton Chromík uviedol: „Pán minister odkázal odporcom zákona, že ak ten zákon neprejde, tak sa teší na judikatúru slovenských súdov a medzinárodných súdov ako budú rozhodovať a dorovnávať k manželstvu iné inštitúty. Aktivizmus súdov je nekončiaci negatívny proces, proti ktorému je potrebné hľadať „liek“ a nie „tešiť“ sa na takéto rozhodnutia. Jeho upozornenie na hroziaci aktivizmus súdov je pravdivé, ale je to čiastočná pravda, ku ktorej je potrebné dodať, že nepoznáme  prípad krajiny, v ktorej ustupovanie a kompromisy viedli k úspešnému zastaveniu tejto ideológie, ale naopak poznáme príklady mnohých krajín, v ktorých ustupovanie viedlo k zavedeniu registrovaných partnerstiev a aj k zmenám definície manželstva.“

Peter Beňa doplnil: „Motívom našich pripomienok určite nie je nenávisť a ani hľadanie nepriateľa či malosť nášho srdca, práve naopak. Zákony, ktoré budú podporovať človeku škodlivé správanie sú zlé. Nemáme zákon na podporu fajčenia, ale proti nemu. A nikto si nemyslí o fajčiaroch, že sú menejcenní či ľudia s menšou dôstojnosťou alebo že majú menej ľudských práv ako iní občania, aj keď ich fajčenie nepodporujeme. Tak ani my si nemyslíme, že ľudia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu sú menejcenní a neprejavujeme voči nim žiadne nepriateľstvo a už vôbec nie tým, že ich nepodporujeme v zdraviu škodlivom správaní. (hoci oni ho subjektívne môžu považovať za dobré).“

Anton Chromík doplnil: “Naše výhrady, že dáva registrovaným dôverníkom v niektorých situáciách viac práv ako majú v súčasnosti manželia nie sú nové a nie je to žiadna pseudoargumentácia. Uplatnili sme ich už v pripomienkovom konaní. A ani minister ich nevedel poprieť a navrhol, že nech si manželia uzavrú fiduciárne vyhlásenie alebo hocikto môže podať pozmeňovák k jeho návrhu, ktorým sa to doplní, že to dostanú aj manželia.”

Peter Beňa dodal: „Asi je treba dodať, čo Aliancia za rodinu nikdy netvrdila. Aliancia za rodinu netvrdila, že návrh dáva rovnaké práva registrovaným dôverníkom ako manželom ale, že to môže znížiť záujem mladých ľudí riešiť si svoje vzťahy formou manželstva citujem: Ak sa má uchovať výnimočné postavenie manželstva nemôže sa prijímať zákon, ktorý (i) zníži atraktivitu a výnimočnosť manželstva tým, že sa rozdiel medzi výhodami z manželstva zmenšia v porovnaní so zákonom priznanými výhodami osôb, ktoré manželstvo neuzatvorili. (ii) ba dokonca pri správcovi dedičstva zlepšuje situáciu osôb s fiduciárnym vyhlásením nad situáciou manželov po smrti manžela. Je potrebné vyvážiť tieto práva ďalšou podporou manželstva, inak môžeme skôr očakávať ďalšie znižovanie záujmu o manželstvo, ktoré je kľúčové pre demografické prežitie tejto spoločnosti, nakoľko v manželstve rodí viac detí, ako nezosobášeným párom.

Vyzývame preto pána ministra spravodlivosti na ospravedlnenie Aliancii za rodinu za expresívne výrazy a obvinenia z hľadania nepriateľa. Aliancia za rodinu nevidí v zastávaní sa práv rodiny a manželstva žabomyší náhľad, ale naopak strategické riešenie pre budúcnosť. 

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články