Zopár nevyžiadaných rád kresťanským evanjelizátorom a politikom

Pár rozhovorov s kresťanskými lídrami a politikmi preskúšalo znovu moju schopnosť odpúšťať a asi aj preto som sa odhodlal ponúknuť zopár nevyžiadaných rád kresťanským evanjelizátorom a kresťanským politikom. Možno pomôžu aspoň zopár kresťanom:

 1. Ježiš povedal: Buďte opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice a nie buďte prešpekulovaní ako hady a neopatrní ako holubice.
 2. Poslanec, ktorý chce meniť srdcia a nie zákony by sa mal vzdať mandátu a nájsť si inú poctivú prácu.
 3. Desatoro je tu pre všetkých, nielen pre kresťanov! Je plne v súlade s rozumom a dobrom. Najlepšie budujú spoločnosť dobré zákony podľa desatora.
 4. Nemusíš chrániť „slobodu hrešiť“. Hriech má inteligentnejšieho obhajcu ako človeka. Slobodu kradnúť, zabíjať a ničiť neobmedzili ani spravodlivé zákony. Spravodlivé zákony chránia ľudí pred dôsledkami zla a tými, ktorí slobodu zneužívajú. Zo „slobody hrešiť“ sa dnes veľmi rýchlo stala povinnosť tlieskať hriechu  a mreže tejto „slobody“ sa črtajú čoraz zreteľnejšie. Zlo vedie človeka do otroctva a zlo v zákonoch vedie do otroctva národy.
 5. Že sú v spoločnosti neveriaci, to viem, teba kresťanského politika sme tam poslali  na to, aby si  hlasoval v zhode s kresťanskou vierou. Neboj sa o demokraciu! Neveriaci si tam poslali svojich poslancov.
 6. Nečakám, že sa spojíš a budeš vládnuť s najhorším nepriateľom cirkvi a viery na to, aby si ma zachraňoval pre zlodejmi.  Naivné pokusy spájať sa vo vláde s najhoršími nepriateľmi cirkvi už tu boli a vždy dopadli katastrofálne. A nakoniec sa mnohí z nich ukázali aj ako zlodeji. Gorila by toho mohla narozprávať.
 7. Očakávam, že do vlády vstúpiš  s tými, s ktorými budeš vedieť presadiť najviac z hodnotových vecí.
 8. Pri tomto rozhodovaní sa neohliadaj na médiá, nepotrebujem sa hanbiť za to, že ťa chvália ako si sa krásne podvolil progresívnej ideológii.
 9. Očakávam od teba, že si uvedomíš, ktorá ideológia je najväčší nepriateľ, odkiaľ sa valí a práve proti nej sa vydáš hrdo do zápasu za nás! Prázdne kostoly, potraty do narodenia, legálne drogy, dokatované kastrované telá mladých dievčat a chlapcov ti ukážu kde hľadať. Opusti azimut východ/západ. Celosvetová ideológia znamená, že sa valí po celom svete.
 10. Podporuj mier a nie vojnu! Ak ti horí dom, snažíš sa ho síce hasiť, ale do horiaceho domu nepošleš svoje deti! (ani cudzie).
 11. Nezvolil som ťa na to, aby si podporoval vojenské bloky, ale Slovensko.
 12. Zakladateľ kresťanského náboženstva nepochádza z Ameriky, ale zomrel za nás z lásky na kríži a ak nevezmeš kríž na svoje plecia a nejdeš za ním, nie si ho hoden. Zabudni na lživé evanjelium úspechu.
 13. Svätý Pavol sa nebál napomenúť aj svätého Petra. A svätému Petrovi to pomohlo! A ty koľko máš lásky k Eduardovi Hegerovi, keď ho nevieš napomenúť s láskou? O to viac, ak je ti blízky. Ako sa vráti a oľutuje, keď ho uisťuješ, že vlastne vôbec neodišiel od viery? Spustenie transsexuálnej revolúcie na Slovensku, hoci ju mohol zastaviť, zatvorenie kostolov takmer najdlhšie v Európe, či podpora registrovaných partnerstiev nie je v súlade s vierou.
 14. Ak miluješ ľudí pociťujúcich nezriadenú žiadostivosť, ktorá im ubližuje a ubližuje aj ich deťom a rodinám, potom ich nebudeš podporovať v tomto zle.
 15. Nebuď ako Biden! Ak si katolík, neznamená to mať ruženec vo vrecku na fotenie! Ale to, že sa pokúšaš žiť a konať podľa katolíckej viery. K registrovaným partnerstvám práve pre politikov platí jasný   dokument Kongregácie pre náuku  viery, v ktorom sa píše: Tým, ktorí chcú od tejto tolerancie postúpiť k zákonnému uznaniu osobitných práv homosexuálnych osôb žijúcich spoločne, je potrebné pripomenúť, že tolerovať zlo je niečo úplne iné, ako ho schvaľovať či legalizovať. V prípade právneho uznania homosexuálnych zväzkov alebo ich zákonného zrovnoprávnenia s manželstvom spolu s priznaním práv patriacich výhradne manželstvu sa tiež treba jasne a účinne postaviť na odpor. Je nevyhnutné vyvarovať sa akéhokoľvek typu formálnej spolupráce pri promulgácii alebo aplikácii takýchto závažne nespravodlivých zákonov, ako aj pokiaľ je to možné, materiálnej spolupráce na úrovni uplatňovania takéhoto zákona. V tejto veci každý môže využiť právo na výhradu vo svedomí.“

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články