Kto je za a kto je proti registrovaným dôverníkom?

Siroty majú právo vyrastať s najbližšími rodinnými príslušníkmi.

Aliancia za rodinu iniciovala verejnú výzvu politickým stranám, ktorou viac ako 4000 občanov žiadalo od strán odpovede, či budú podporovať zákon o registrovaných dôverníkoch. Teraz Vám chceme dať spätnú väzbu.

Argumenty, prečo sme proti zákonu o registrovaných dôverníkoch sú podrobne opísané vo verejnej výzve. Tu sú v skratke: Siroty majú právo vyrastať s najbližšími rodinnými príslušníkmi. Registrovaní dôverníci nemôžu mať práva, ktoré nemajú ani manželia. Výnimočnú podporu manželstvu treba rozširovať, nie zužovať. Registrovaní dôverníci sa od registrovaných partnerov líšia len v tom, že partnerstvo musí byť vzájomné a výlučné. A to sa dá potom ľahko doplniť do zákona.  Odmietame túto salámovú metódu.

Ako to dopadlo? Dostali sme odpovede od štyroch politických strán a hnutí: KDH, SNS, ĽSNS a Republika. Odpovede sme nedostali od OĽANA, SME RODINA, HLAS, SMER a Aliancie. V niektorých prípadoch sa nám podarilo zistiť aktuálnejšie stanovisko vďaka Konzervatívnemu summitu, pri iných uvádzame aspoň ich hlasovanie v minulosti.

Tento raz to bude veľmi dlhý článok, preto Vám to najskôr zhrniem.

OĽANO neodpovedalo. Niektorí konzervatívni poslanci v hnutí by za registrovaných dôverníkov nehlasovali. Igor Matovič sa vyslovil za prijatie registrovaných dôverníkov. Anna Záborská, ktorej Kresťanská únia kandiduje v koalícii s OĽANO však v registrovaných dôverníkoch vidí riziko.

SME RODINA neodpovedala. Milan Krajniak, podpredseda SME RODINA podporuje registrovaných dôverníkov.

SNS odpovedala listom predsedu a jednoznačne vylúčila podporu registrovaným dôverníkom a pripojila aj zoznam konkrétnych opatrení na podporu rodiny a manželstva.

KDH odpovedalo.  Všeobecne sa dištancovalo od registrovaných dôverníkov s tým, že ich nemá v programe. Angažovanie Viliama Karasa predkladateľa návrhu nijako nerozšírilo ich program.

ĽSNS odpovedala konkrétne na položené otázky a jednoznačne odmietla podporiť registrovaných dôverníkov.

Republika odpovedala listom predsedu obsiahlo v rámci položených otázok a jednoznačne odmietla registrovaných dôverníkov.

Hlas neodpovedal, ale jeho predseda sa vyslovil za prijatie registrovaných dôverníkov.

Smer neodpovedal a jeho súčasný postoj nepoznáme. Pri pôvodnom návrhu sa však drvivá väčšina klubu SMER zdržala hlasovania a nepodporila registrovaných dôverníkov.

Aliancia neodpovedala. Ich kandidát v parlamente Gyimesi hlasoval proti registrovaným dôverníkom.

Strany ako je PS, Saska a Demokrati sme neoslovovali a nemíňali poštovné z Vašich darov na zbytočnosti.  Ich názory sú extrémistické a ich kandidáti jasne podporujú a podporovali aj registrované partnerstvá. Nikomu nebudeme odporúčať, koho máte voliť, ale prosím hádam už toľko ublížiť rodine a manželstvu nechcete, aby ste volili strany tohto druhu. Pôvodné hlasovanie strán o registrovaných dôverníkoch nájdete na tomto linku.

Pri voľbe pozerajte na skutky, nielen na slová. Strom sa pozná po ovocí. My konkrétne sme sa pýtali na jednu tému, ktorú nikto iný nepokrýval a je dôležitá, ale neznamená, že sa máte rozhodovať iba podľa nej. Existuje veľa tém, ktoré treba zvážiť a hoci finančná podpora rodín je dôležitá, prioritu majú hodnoty. A bude treba ich v budúcnosti riešiť.

Čo sa naše deti budú učiť v školách, či sa dokončí alebo zastaví transsexuálna revolúcia, ktorá začala Lengvarského podpisom. Ako odoláme tlaku medzinárodných súdov, keď slovenské najvrchnejšie poschodie súdnej moci odovzdávame do rúk liberálom? To sú strategické chyby. Už sa nám to kruto vracia v rozhodnutiach Najvyššieho správneho súdu, keď tento súd zrušil dobré rozhodnutie krajského súdu a núti ho uznať ako ženu biologického muža s mužskými pohlavnými orgánmi.

Mnohí sa pýtate, koho voliť. V Aliancii za rodinu však máme pravidlo nestraníckosti a veríme, že hodnoty manželstva a rodiny majú byť pre všetkých spoločné. Veríme a oceňujeme všetko dobro, ktoré jednotlivé strany urobili a povzbudzujme ich viac a viac. Vo voľbách Vám želám skutočne veľa múdrosti. Buďme pravdiví, ale aj spravodliví. 

Zaujímavosti, konkrétne formulácie odpovedí, linky na rôzne vyjadrenia a názory 

OĽANO

Na otázky, ktoré sme adresovali strane OĽANO sme nedostali odpoveď. Snažili sme sa skontaktovať aj poslancov, ktorí sú známi svojimi konzervatívnymi postojmi, niektorí nám súkromne povedali, že návrh o registrovaných dôverníkoch by nepodporili, avšak oficiálnu odpoveď od predsedu OĽANO sme do tejto chvíle nedostali, môžeme sa preto spoľahnúť iba na zverejnenú informáciu z Konzervatívneho summitu, ktorý spravodajsky pokrývali redaktori Štandardu: „14:45 Igor Matovič (OĽaNO) vnímal zákon o fiduciárnych vyhláseniach ako nástroj na zabránenie registrovaných partnerstiev. „Keby sa ten zákon prijal, LGBTI komunita by sa nemohla sťažovať, že sa nemôže informovať o zdravotnom stave a mnohé iné a nikto by nežiadal registrované partnerstvá,“ povedal šéf Obyčajných.“

V prípade kandidátky OĽANO ide o koalíciu strán, pričom na kandidátke OĽANO sú aj  kandidáti Kresťanskej únie a strany Za ľudí. Denník Postoj zaznamenal, že  Líderka Kresťanskej únie Anna Záborská na Konzervatívnom summite vyhlásila, že  považuje zákon za riziko, ktoré jej strana nepodporí.

SME RODINA

Na otázky, ktoré sme adresovali strane SME RODINA sme do tejto chvíle nedostali odpovede. Môžeme sa preto iba spoľahnúť na zverejnenú informáciu z Konzervatívneho summitu, ktorý spravodajsky pokrývali redaktori Štandardu, a to vyhlásenie Milana Krajniaka, podpredsedu SME RODINA o podpore registrovaných dôverníkov:

„Ak by to pripravil niekto po voľbách v podobnej rovine ako minister Karas, viem si predstaviť, že Sme rodina to podporí,“ vyhlásil Krajniak. 

Postoj zaznamenal nasledovnú reakciu:„…Zákon o fiduciárnych dôverníkoch žiadnym spôsobom neoslabuje rodinu,“ povedal Krajniak.“  To, že sa sirotám zavedením konkurenčného pravidla prihliadania na fiduciárne vyhlásenie obmedzuje ich právo vyrastať s najbližšími rodinnými príbuznými však v Aliancii za rodinu za oslabenie rodiny považujeme.  

KDH

KDH neodpovedalo osobitne na každú jednu otázku konkrétne a priamo, avšak zaslalo nasledovnú odpoveď, v ktorej sa dištancujú od presadzovania registrovaných dôverníkov a dávajú dôraz na to, že angažovanie Viliama Karasa ako poradcu pre oblasť spravodlivosti a vnútra nijako nerozšírilo volebný program KDH. Konkrétna odpoveď, ako budú hlasovať, ak by takú úpravu predložila iná strana nie je priamo uvedená. Obsahuje však to, že sa opakovane a jasne vymedzili voči hodnotovému programu PS:

„Vážený pán predseda Aliancie za rodinu,

k Vašej žiadosti si dovoľujeme uviesť, že KDH nemá vo volebnom programe predloženie návrhu zákona o riešení niektorých životných situácií párov rovnakého pohlavia a nepatrí to ani k volebnej agende našej strany. Angažovanie Viliama Karasa ako poradcu pre oblasť spravodlivosti a vnútra nijako nerozšírilo volebný program KDH. Opakovane sme sa verejne veľmi jasne vymedzili voči hodnotovému programu strany Progresívne Slovensko, vrátane odmietnutia zavedenia registrovaných partnerstiev.

KDH sa historicky podarilo presadiť do Ústavy Slovenskej republiky ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy a je pripravené neustále chrániť tento inštitút aj vo svojich aktivitách a programe a presadzovať podporu rodiny. 

S pozdravom 

Lenka Halamová PhD.
hovorkyňa KDH“

Slovenská národná strana
 

Na otázky, ktoré sme adresovali Slovenskej národnej strane sme dostali odpoveď osobným listom predsedu, v ktorom Slovenská národná strana priamo odmietla návrh o registrovaných dôverníkoch a upriamila aj pozornosť na úspechy v konzervatívnej oblasti a svoj cieľ podporovať manželstvo:

„Vážený pán predseda Aliancie za rodinu,

máme zato, že Slovenská národná strana Vám už počas minulého volebného obdobia v rokoch 2016 až 2020 svojou činnosťou dokázala, že ako politická strana je pevne hodnotovo ukotvená. Počas tohto volebného obdobia sme si vždy vypočuli Váš poradný hlas a aj vďaka Vašim poznatkom sa nám v hodine dvanástej účinne podarilo zastaviť Istanbulský dohovor, zaviesť tzv. rodinnú doložku pri tvorbe zákonov, či zastaviť mediálnu propagáciu pedofílie a iných sexuálnych patologických praktík zavedením skutkovej podstaty nového trestného činu § 372a  do nášho Trestného zákona. Preto Vás aj touto cestou ubezpečujeme, že v prípade, ak po voľbách konaných dňa 30.09.2023 sa Slovenská národná strana opätovne stane parlamentnou politickou stranou, Aliancia za rodinu dostane priestor na pripomienky k sledovanej legislatíve.

Vo vzťahu k Vami položeným otázkam Vám pre krátkosť času počas vrcholiacej volebnej kampane generálne uvádzame, že Slovenská národná strana by Hegerov vládny návrh o registrovaných dôverníkoch a podobný návrh nikdy nepodporila, lebo sme presvedčení, že siroty majú právo vyrastať s najbližšími rodinnými príslušníkmi a vzhľadom k ústavnej ochrane manželstva a rodiny je úplne neodôvodnené priznávať iným inštitútom dokonca viac práv ako majú manželia. Slovenská národná strana by samozrejme nepodporila ani žiadny návrh zákona o registrovaných partnerstvách alebo o podobnom inštitúte. Vo vzťahu k prípadným iným parciálnym legislatívnym úpravám, napríklad ako uvádzate ohľadom správy dedičstva, si pred akýmkoľvek zvažovaním kladného hlasovania našich prípadne zvolených poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky dôkladne vypočujeme Vaše poradné stanovisko.

Slovenská národná strana má vo svojom aktuálnom volebnom programe niekoľko opatrení, ktoré by mohli mať podporu aj v Aliancii za rodinu, a to napríklad zavedenie jednorazového štátneho príspevku na prvú svadbu vo výške 500,- EUR, presadenie mladomanželských pôžičiek s nízkym úrokom, podporu politiky ochrany života, zavedenie jednotných školských učebníc bez ideológií, zastavenie financovanie LGBTQIA+ agendy zo štátnych zdrojov, a v prípade opätovných tlakov, opätovné bránenie prijatiu Istanbulského dohovoru s nebezpečnou GENDER ideológiou.

S úctou,

Slovenská národná strana

JUDr. Andrej Danko, predseda“

HLAS

Na otázky, ktoré sme adresovali strane Hlas – sociálna demokracia sme nedostali do tohto dňa odpoveď. Názory Petra Pellegriniho však zrejme ukazujú, že zákon o registrovaných dôverníkoch by podporili. Svedčí o tom aj ich hlasovanie pri vládnom návrhu zákona, ktorý podporili.

Peter Pellegrini, predseda Hlasu v rozhovore so Šimečkom, predsedom PS (od 38. minúty), keď ho vyškolil, že práve ich bývalá nominantka Dubovcová zabránila prijatiu fiduciárnych dôverníkov, pričom fiduciárni dôverníci mohli byť prvým krokom  a poučoval ho, že  na Slovensku sa musí na tieto veci ísť postupne: Poviem druhú vec, hovoríme už veľmi dávno, že treba riešiť súžitie ľudí v jednej domácnosti, že máme obrovské množstvo aj žien aj mužov žijúcich v jednej domácnosti bez sobáša. Bola šanca začať cez životné situácie. Nazvané to bolo tak zvláštne fiduciárne vyhlásenia či čo, ale bol to prvý krok, ktorý možno slovenská spoločnosť mohla spraviť v oblasti poverenia, povereníctva majetku, informácií u notára, aby mohli sa oboznamovať so zdravotným stavom. Ktorá pani ministerka to zrušila? Pani Dubovcová! Nebola náhodou kandidátkou PS? Bola! …Už sme mohli. Mohli sme mať aspoň dačo dopredu, ale oni tomu nepomohli, lebo sa im to zdalo málo! Ale na Slovensku jednoducho musíte ísť krok za krokom a postupne, pretože slovenská spoločnosť má dnes úplne iné problémy a hodiť do tej vody takýto balvan urobí len vlny, ktoré iba poškodia celej tej téme.“ …“Prečo sme neurobili ten prvý krok?“

SMER

Na otázky, ktoré sme adresovali strane Smer – sociálna demokracia sme nedostali do tohto dňa odpoveď. Čo sa týka pôvodne predloženého vládneho návrhu zákona o registrovaných dôverníkoch, v zásade celý klub sa zdržal hlasovania a jeden poslanec bol proti a jeden poslanec za tento návrh.

Aliancia

Na otázky, ktoré sme adresovali strane Aliancia sme nedostali do tohto dňa odpoveď. Čo sa týka pôvodne predloženého vládneho návrhu zákona o registrovaných dôverníkoch jeden ich kandidát Gyimesi, György bol proti.

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Hnutie Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko odmietlo priamo návrh o registrovaných dôverníkoch. Na otázky, ktoré sme adresovali strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  sme dostali nasledovné odpovede priamo na naše otázky:

„Dobrý deň,

Posielam Vám odpovede:

  1. Podporia poslanci Vašej strany/hnutia a vy osobne návrh zákona o fiduciárnych dôverníkoch?

Poslanci ĽS Naše Slovensko, ani ja osobne, nepodporíme návrh zákona o fiduciárnych dôverníkoch.

  • Podporia poslanci Vašej strany/hnutia a vy osobne návrh zákona o registrovaných partnerstvách alebo o podobnom inštitúte? 


Poslanci ĽS Naše Slovensko, ani ja osobne, nepodporíme návrh zákona o registrovaných partnerstvách alebo o podobnom inštitúte.

  • Myslíte si, že po schválení fiduciárnych dôverníkov sa nebude homosexuálna lobby obracať na európske súdy, aby dosiahla registrované partnerstvá?

Je vysoko pravdepodobné, že bude.

  • Myslíte si, že po schválení fiduciárnych dôverníkov bude mať homosexuálna lobby ďalej alebo bližšie k tomu, aby dosiahla registrované partnerstvá? Ak si myslíte, že bude mať k ním ďalej, na základe akých argumentov si to myslíte?

Jednoznačne, bude mať bližšie k tomu, aby dosiahla registrované partnerstvá.

5.      Môže sa stať, že Slovensko aj po prijatí fiduciárnych dôverníkov podobne ako Rumunsko v prípade Buhuceanu prehrá spor na ESĽP?

Áno, môže.

6.   Vládny návrh o fiduciárnych vyhláseniach navrhoval priznať práva registrovaným dôverníkom, ktoré nemajú priznané v súčasnosti ani manželia. Súhlasíte alebo odmietate takúto úpravu?


Odmietame takúto úpravu.

7.     Vládny návrh zasahoval do práva detí vyrastať so svojimi najbližšími pokrvnými rodinnými príbuznými po smrti zákonného zástupcu. Súhlasíte alebo odmietate takúto právnu úpravu?


Odmietame takúto úpravu.

8.    Vládny návrh zavádzal nové všeobecné pravidlo pre súdy pri ustanovení opatrovníka  prihliadať na fiduciárne vyhlásenie, ktoré konkuruje zákonnému pravidlu na prednosť najbližších príbuzných (babka, dedko, teta s manželom) pri starostlivosti o dieťa, ktoré prišlo o rodičov. Súhlasíte alebo odmietate zavedenie takéhoto nového konkurenčného pravidla k pravidlu prednosti blízkeho príbuzného pri deťoch stanoveného v zákone o rodine?


Odmietame takúto úpravu.

9.     Ak ste za návrh, aké zábezpeky navrhnete, aby nedochádzalo k tlaku na sudcov zo strany homosexuálnej lobby pri fiduciárnom vyhlásení, ak súd uprednostní pri starostlivosti o dieťa po smrti rodiča starého rodiča dieťaťa?


Nie sme za tento návrh.

10.     Viaceré výhody, ktoré doteraz patrili iba členom rodiny sa návrhom mali priznať aj registrovaným dôverníkom. Považujete za správne ústavne garantovanú ochranu a špeciálnu podporu rodiny poskytovať aj iným osobám? Ak áno, uveďte racionálne dôvody osobitne, ak  ide o prípady, v ktorých ide o verejné prostriedky.


Nepovažujeme to za správne.

11.  Ministerstvo spravodlivosti v rozporovom konaní pod vedením ministra Karasa neakceptovalo pripomienku Aliancie za rodinu, aby aj manželia mohli byť správcami dedičstva. Hoci registrovaným dôverníkom to návrh zabezpečoval. Považujete za správne riešiť na základe mediálneho tlaku selektívne problémy LGBTI komunity a zároveň neriešiť rovnaké vážne problémy oveľa väčšieho počtu manželov?


Nepovažujeme to za správne.


12. Zvýši alebo zníži atraktivitu vstupu do manželstva, ktoré je zväzkom s mnohými povinnosťami pridávanie benefitov osobám, ktoré sa slobodne rozhodli do manželstva nevstúpiť a  povinnosti neprijať?

Zníži to atraktivitu vstupu do manželstva. Sme presvedčení, že to povedie k poklesu sobášov a vyššiemu počtu nemanželských detí.

13.     Aké konkrétne práva a benefity s cieľom zatraktívniť manželstvo, ako najlepšie prostredie pre výchovu detí navrhujete?


Navrhujeme napríklad zavedenie štátnych mladomanželských pôžičiek na bývanie, s možnosťou odpisovania istiny za každé narodené dieťa v tomto manželstve.

14.     Navrhnete Stratégiu podpory manželstva?

Určite áno. Čo všetko bude obsahovať a konkrétne lehoty, do kedy tak urobíme, ale v tejto chvíli ešte nebudeme špecifikovať.

Prajem pekný deň

— 

S pozdravom

JUDr. Rastislav Schlosár

generálny tajomník strany

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko“

REPUBLIKA

Hnutie REPUBLIKA odmietlo priamo návrh o registrovaných dôverníkoch. Na otázky, ktoré sme adresovali hnutiu REPUBLIKA sme dostali podrobné odpovede priamo od predsedu Republiky:

„Dobrý deň pán predseda,

v prílohe Vám posielam odpovede k Vášmu dotazníku…:

  1. Podporia poslanci Vašej strany/hnutia a vy osobne návrh zákona o fiduciárnych dôverníkoch?

Nie, návrh zákona o fiduciárnych dôverníkoch hnutie REPUBLIKA v parlamente nepodporí.

  • Podporia poslanci Vašej strany/hnutia a vy osobne návrh zákona o registrovaných partnerstvách alebo o podobnom inštitúte? 

Nie, návrh zákona o registrovaných partnerstvách hnutie REPUBLIKA v parlamente nepodporí. 

  • Myslíte si, že po schválení fiduciárnych dôverníkov sa nebude homosexuálna lobby obracať na európske súdy, aby dosiahla registrované partnerstvá?

Myslíme si, že po schválení inštitútu fiduciárnych dôverníkov sa homosexuálna lobby začne v oveľa väčšom rozsahu obracať na európske súdy a salámovou metódou na úkor vnútornej i vonkajšej suverenity Slovenskej republiky sa bude snažiť dosiahnuť zakotvenie inštitútu registrovaného partnerstva do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

  • Myslíte si, že po schválení fiduciárnych dôverníkov bude mať homosexuálna lobby ďalej alebo bližšie k tomu, aby dosiahla registrované partnerstvá? Ak si myslíte, že bude mať k ním ďalej, na základe akých argumentov si to myslíte?

Ako som už vyššie uviedol, úpravu a uzákonenie inštitútu fiduciárnych dôverníkov považujem len za predstupeň toho, aby homosexuálna lobby ďalej vyvíjala svoje aktivity a snažila sa legalizovať registrované partnerstvá, neskôr manželstvá homosexuálnych párov a následne adopciu detí homosexuálnymi pármi. 

  • Môže sa stať, že Slovensko aj po prijatí fiduciárnych dôverníkov podobne ako Rumunsko v prípade Buhuceanu prehrá spor na ESĽP?

Túto otázku nepovažujem za správne položenú, napriek tomu že viem, čo ste ňou mali na mysli. Predpovedať akýkoľvek výsledok súdneho sporu si netrúfam, ale viem si predstaviť, že účastníci prípadného súdneho konania budú poukazovať na faktické a právne okolnosti podobné ako v prípade Buhuceanu vs. Rumunsko a súd bude povinný sa s týmito skutočnosťami v rámci svojej rozhodovacej právomoci vysporiadať. Len pre ilustráciu uvádzam, že ESĽP v tomto rozhodnutí judikoval, že členské štáty Rady Európy sú povinné homosexuálnym párom poskytnúť právny rámec, ktorý im umožňuje primerané uznanie a ochranu ich vzťahu ako páru. Takýto záver však považujem zásah do výkonu jurisdikcie suverénneho štátu zo strany medzinárodnej organizácie a obmedzenie demokratického rozhodovania suverénneho štátu. 

6.   Vládny návrh o fiduciárnych vyhláseniach navrhoval priznať práva registrovaným dôverníkom, ktoré nemajú priznané v súčasnosti ani manželia. Súhlasíte alebo odmietate takúto úpravu?

Manželstvo je jedinečný zväzok výsostne medzi mužom a ženou, ktorý má nielen osobnú, aj právnu rovinu. S ohľadom na biologickú funkciu manželstva, ktorú nemôže nahradiť žiadny iný zväzok, je potrebné, aby manželstvo požívalo aj osobitnú sociálno-ekonomickú ochranu a z tohto dôvodu nesúhlasíme s priznaním práv registrovaným dôverníkom v rozsahu, v akom požívajú tieto práva medzi sebou manželia, a tobôž nie nad tento rozsah. 

7.     Vládny návrh zasahoval do práva detí vyrastať so svojimi najbližšími pokrvnými rodinnými príbuznými po smrti zákonného zástupcu. Súhlasíte alebo odmietate takúto právnu úpravu?

Takúto právnu úpravu striktne odmietame.

8.    Vládny návrh zavádzal nové všeobecné pravidlo pre súdy pri ustanovení opatrovníka  prihliadať na fiduciárne vyhlásenie, ktoré konkuruje zákonnému pravidlu na prednosť najbližších príbuzných (babka, dedko, teta s manželom) pri starostlivosti o dieťa, ktoré prišlo o rodičov. Súhlasíte alebo odmietate zavedenie takéhoto nového konkurenčného pravidla k pravidlu prednosti blízkeho príbuzného pri deťoch stanoveného v zákone o rodine?

Zakotvenie takejto povinnosti do právneho poriadku Slovenskej republiky by de facto znamenalo umožnenie výkonu rodičovských práv homosexuálnymi pármi (síce zatiaľ len po smrti jedného z partnerov!), avšak od takejto právnej úpravy je už len krôčik k adopcii detí homosexuálnymi pármi a tieto progresívne a neprirodzené koncepcie striktne odmietame. Rodina je otec, mama a deti.

9.     Ak ste za návrh, aké zábezpeky navrhnete, aby nedochádzalo k tlaku na sudcov zo strany homosexuálnej lobby pri fiduciárnom vyhlásení, ak súd uprednostní pri starostlivosti o dieťa po smrti rodiča starého rodiča dieťaťa?

Sme proti návrhu.

10.     Viaceré výhody, ktoré doteraz patrili iba členom rodiny sa návrhom mali priznať aj registrovaným dôverníkom. Považujete za správne ústavne garantovanú ochranu a špeciálnu podporu rodiny poskytovať aj iným osobám? Ak áno, uveďte racionálne dôvody osobitne, ak  ide o prípady, v ktorých ide o verejné prostriedky.

Ako som uviedol vyššie, rodina je otec, mama a deti. Táto forma zväzku je chránená ústavou a jej členovia požívajú určité špeciálne oprávnenia, či zvýhodnenia (napríklad možnosť čerpať OČR, možnosť zastupovať manžela v bežných veciach, atď). Je neprístupné, aby sme postupnými, síce na prvý pohľad neškodnými, no v globále dôležitými krokmi umožnili poskytovať túto špeciálnu podporu rodiny aj iným osobám a takýmto spôsobom postavili iné formy spolužitia na roveň s inštitútom manželstva, či snažili sa postupne a „prirodzenou formou“ legitimizovať spolužitia osôb rovnakého pohlavia. 

11.  Ministerstvo spravodlivosti v rozporovom konaní pod vedením ministra Karasa neakceptovalo pripomienku Aliancie za rodinu, aby aj manželia mohli byť správcami dedičstva. Hoci registrovaným dôverníkom to návrh zabezpečoval. Považujete za správne riešiť na základe mediálneho tlaku selektívne problémy LGBTI komunity a zároveň neriešiť rovnaké vážne problémy oveľa väčšieho počtu manželov?

Určite nie. Ak ministerstvo spravodlivosti považovalo za potrebné upraviť súčasný inštitút správy dedičstva, tento problém je potrebné v prvom rade riešiť medzi manželmi ako najbližšími osobami a zákonnými dedičmi (v prvej skupine) a selektívne neriešiť, respektíve nevytvárať problémy len medzi osobami LGBTI komunity. Takýto postup len utvrdzuje verejnosť v tom, že LGBTI komunita má tendenciu požívať v spoločnosti zvýšenú ochranu a je nadradená iným „bežným“ jedincom. 

12.  Zvýši alebo zníži atraktivitu vstupu do manželstva, ktoré je zväzkom s mnohými povinnosťami pridávanie benefitov osobám, ktoré sa slobodne rozhodli do manželstva nevstúpiť a  povinnosti neprijať?

Jednoznačne tým dôjde k zníženiu atraktivity vstupu do manželstva, a to presne z dôvodu, ktorý ste uviedli – partnerský život bez uzavretia manželstva by prinášal týmto osobám porovnateľné benefity, zatiaľ čo by ich k ničomu reálnemu nezaväzoval. 

13.     Aké konkrétne práva a benefity s cieľom zatraktívniť manželstvo, ako najlepšie prostredie pre výchovu detí navrhujete?

Viete, príde mi absolútne zvrátené snažiť sa zatraktívniť niečo, čo je od počiatku prirodzené. Avšak, budeme stále naďalej podporovať inštitút manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou a chrániť deti pred zhubnou progresívnou LGBT ideológiou, a to nielen na školách, ale aj v ich prirodzenom prostredí, teda v rodine. Taktiež som presvedčený, že v kultúrnom a mediálnom prostredí treba začať viac prezentovať ako nasledovaniahodných aj bežných ľudí z bežných rodín, nielen rôzne „celebrity“ s kontroverzným životom.

14.     Navrhnete Stratégiu podpory manželstva?

Ak budeme mať po 30. septembri takú možnosť, urobíme tak veľmi radi. 

… Držím palce a pozdravujem,


Ing. Milan Uhrík, PhD.
predseda hnutia REPUBLIKA“

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články