Viac ako 22.000 občanov žiada od premiéra zrušenie usmernenia o zmene pohlavia.


Bratislava:13.3.2023 Signatári viacerých organizácií a zástupcovia občianskeho a kultúrneho prostredia Anton Chromík, Tomáš Kováčik, Patrik Daniška, Renáta Ocilková, Peter Janků, Andrej Ralbovský, Stanislav Gunčaga, Juraj Šúst a Robert Mátéffy odovzdali na Úrad vlády petíciu „Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!“.

Anton Chromík uviedol: „Každý so štipkou zdravého rozumu pochopí, že muži nemôžu rodiť. Viac ako 22.000 občanov preto podpísalo za menej ako týždeň výzvu premiérovi tejto krajiny, aby zrušil Lengvarského usmernenie a štandardy, ktorými spustil bezprecedentnú ideologickú revolúciu na Slovensku. Ústava sa nemení usmerneniami ministra.“

Tomáš Kováčik dodal: „Budeme pozorne sledovať, ako pán premiér zareaguje. Verím, že to bude stačiť, ale sme pripravení ísť aj do ďalších akcií a neskončiť, až kým nebudeme úspešní! Každý jeden deň navyše je nebezpečný, lebo betónuje skrivenú virtuálnu realitu, ktorá ohrozuje aj naše deti.“

Juraj Šúst argumentoval: „Nepovažujeme za etické, ak sa kamuflujú procesy, ak sa odvolávajú členovia z komisie pre prípravu štandardov, ktorí  s nimi nesúhlasia, ak sa podpisujú takto citlivé dokumenty v posledný deň vo svojej funkcii.  Nepovažujeme za odborné a vedecké prijímať usmernenia protirečiace biológii a rozumu , navyše ak pretrvávajú rozpory v odbornej obci.“

Renáta Ocilková upriamila pozornosť na kontroverziu, ktorú vyvolali usmernenia: „Rozpory v odbornej obci sú pritom evidentné. Viac ako 400 odborníkov z oblasti medicíny, psychoterapie a psychológie tieto štandardy vyslovene odmietajú  a považujú ich za škodlivé.“

Patrik Daniška doplnil: „Štandardy a usmernenie sú v rozpore s kľúčovými princípmi rodinného práva, ktoré sú vyjadrené v našej ústave, zákone o rodine a ďalších zákonoch. Na týchto princípoch, ktoré chránia rodinu a dobro detí, musíme bezpodmienečne trvať.“

Peter Janků poukázal na základnú premisu každej skutočne odbornej činnosti: Pravda sa nemôže deformovať byrokratickým úradným aktom alebo nariadením, ktoré núti lekára svojmu pacientovi klamať. A lekár, ktorý mu klame, ho veľmi ťažko vylieči. Naopak. Lieči pravda a aj vyslobodzuje.““

Andrej Ralbovský doplnil: „Biologický muž trpiaci psychickým ochorením môže veriť o sebe, že je žena. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž. A biológia nám dáva za pravdu.“

Stanislav Gunčaga dodal: “Mali by sme myslieť na deti a na to, aký príklad im tým dávame.”

Robert Mátéffy apeloval osobne ako kresťan na premiéra: „Vážený pán premiér, urobte správne rozhodnutie. Zabráňte šíreniu radikálnej vzbury proti Božiemu poriadku v našej spoločnosti. Máte na výber – buď s Pánom, alebo proti nemu. Buď platí „Tak Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. (Gn 1:27)”, alebo Pravdu opäť ukrižujete.“

Signatári  spoločne vyhlásili: „Vyzývame premiéra, aby túto bezprecedentnú vec okamžite napravil a tak ako to bol posledný krok bývalého ministra v jeho úrade, nech je toto jeho prvý krok po prevzatí riadenia ministerstva zdravotníctva.“

Tel. Kontakt na poverenú osobu v styku s orgánmi verejnej správy Anton Chromík, info@alianciazarodinu.sk, 0908764366

Odporúčané články