Aliancia za rodinu vyzýva vládu SR, aby pripravila stratégiu podpory manželstva a vyhla sa riziku zníženia záujmu o manželstvo

Bratislava 20.1.2023: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informovalo včera o návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení a legislatívnom zámere zákona o súkromných nadačných fondoch.

Anton Chromík uviedol: „Ministerstvo tieto návrhy s Alianciou za rodinu nekonzultovalo. Nepoznáme text samotného návrhu zákona a preto ho nevieme posúdiť. Vyzývame ministerstvo spravodlivosti, aby sa vyhlo riziku ustanovenia nevhodnej osoby za opatrovníka deťom. Manželstvo štatisticky predlžuje život a predstavuje nesmierne výhody pre spoločnosť a výchovu detí. Profesorka Hamplová, česká sociologička hovorí: „aj keď sa deti rodia do nejakej formy partnerstva, výskumy ukazujú, že súžitie páru je oveľa menej stabilné ako manželstvo, čo vedie k destabilizácii rodinného prostredia, v ktorom deti vyrastajú.“  Okrem iného české výskumy dokázali, že ľudia, ktorí žijú v manželstve, sa dožívajú vyššieho veku – muži až o deväť rokov, ženy o osem ako slobodní. A tiež menej trpia závislosťami.“

Peter Beňa vyhlásil: „Vyzývame preto vládu Slovenskej republiky, aby veľmi citlivo zvažovala možné riziko, či týmto inštitútom nepodporí medzi mladými ľuďmi ešte väčšie odmietnutie inštitútu manželstva ako nepotrebného. Slovensko sa rúti do demografickej krízy, ktorá spôsobí problémy, aké si dnes ani nevieme predstaviť. Nie sme krajina, ktorá by tejto kríze vedela čeliť migráciou a preto musíme všestranne chrániť rodinu založenú na manželstve muža a ženy a napomáhať jej dobru, lebo je to stabilné prostredie, v ktorom sa rodí najviac detí. Páry, ktoré považujú manželstvo za „nepotrebný papier“ majú menej detí a sú častejšie bezdetné. Každá úprava, ktorá podporuje znižovanie záujmu o manželstvo  môže prispievať k tomu, že sa ešte viac zníži pôrodnosť a prehĺbi demografická kríza, ktorá našu spoločnosť bude trápiť desaťročia.“

Pavol Ipoth dodal: „Nie je to vôbec nereálna obava. V mnohých štátoch sa stávalo, že kvôli rôznym sociálnym dávkam a výhodám bolo výhodnejšie byť slobodným rodičom ako vstúpiť do manželstva. To sa nesmie diať! Najmä kvôli deťom, ktoré si zaslúžia stabilitu a príklad dobrého otca a matky.“

Stanislav Gunčaga zdôraznil: „Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby pri akejkoľvek právnej úprave, ktorá by mohla byť mediálne vnímaná, že spochybňuje benefity manželstva vždy jednoznačne komunikovala, že manželstvo je považuje naďalej za výnimočný zväzok muža a ženy a že ho mieni nielen slovne, ale aj skutočne viac podporovať ako akékoľvek iné zväzky. To nie je diskriminácia, ale rovnosť, múdrosť a spravodlivosť. Štát a spoločnosť musí viac podporovať to, čo ju viac zachováva a prináša lepšie výsledky.“

Anton Chromík na záver vyhlásil: „Aliancia za rodinu vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby prijala celoštátnu stratégiu podpory manželstva a navrhla dodatočné opatrenia, ktorým podporí manželstvo. Zároveň žiada záruky, že nimi navrhovaný inštitút fiduciárneho vyhlásenia nebude slúžiť ako akási čiastočná náhrada za manželstvo a v žiadnom prípade nebude neznamenať schvaľovanie či akceptáciu zdraviu rizikového správania.“

Odporúčané články