Guláš do Beňadova pôjdeme variť na Deň otcov

Plníme sľub, ktorý sme dali v deň konania referenda, do obce s najvyššou účasťou v referende pôjdeme variť guláš. S občanmi Beňadova sme sa prvýkrát stretli na Deň matiek, rodinu oslávime aj gulášom na Deň otcov, v nedeľu 21. Júna.

V nedeľu 9. mája sme zavítali do obce Beňadovo neďaleko Námestova. Obec mala najvyššiu účasť v referende – až 86,62 percenta! Z 531 voličov hlasovalo 460. Prvú otázku o „manželstve ako zväzku jedného muža a jednej ženy“ dokonca potvrdili svojim „áno“ úplne všetci.  Dôležité je pripomenúť, že  ide o obec s vekovým priemerom 26,5 roka!

V obci nás privítal starosta Jaroslav Pepucha, ktorý nás pozval do kultúrneho domu na program ku Dňu matiek, ktorý si pripravili deti z Materskej a Základnej školy. Sála kultúrneho domu bola obsadená do posledného miesta. Program detí bol plný tanca, spevu a radosti.

Po programe sme sa občanom poďakovali za ich statočnosť a zodpovednosť k budúcnosti svojich detí a vnukov, ktorú prejavili účasťou v referende za ochranu rodiny. Občania sa potom v diskusii pýtali na aktuálne dianie v Aliancii, tiež ich zaujímalo „ako ďalej“ po prijatí Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv. Občania sa teda informujú o aktuálnom dianí na poli ochrany rodiny.

So starostom obce sme dohodli termín varenia gulášu, čím splníme náš sľub. Veľmi sa tešíme sa na túto akciu. Do Beňadova prídeme s našimi rodinami, s dobrovoľníkmi i s podporovateľmi. Beňadovčania sú skvelí speváci, hudobníci; sú to pracovití ľudia, ktorí žijú komunitne a majú „zdravý rozum a srdce na správnom mieste“ ako im to napísala jedna vďačná pani z Košíc  http://www.benadovo.eu/index.php/2014-06-30-02-29-00/20-uvod/120-podakovanie-obyvatelom-za-ucast-v-referende-za-ochranu-rodiny

Takže v nedeľu 21. Júna t.r. v Beňadove oslavujeme rodinu. Všetci ste srdečne vítaní.

Odporúčané články