Prišiel deň D. Čo prinesie referendové „áno“ alebo „nie“?

Je deň pred referendom a musím povedať, že sa nestíham čudovať. Kto by to ešte pred mesiacom povedal, že sa Slovensko prebudí a uvedomí si svoju historickú šancu?

Kto by to ešte pred mesiacom povedal, že v internetových anketách sa pomer tých, čo chcú v referende hlasovať a tých, čo ho plánujú odignorovať, bude pohybovať okolo 50:50?

Áno, referendum bude platné, aj keď zrejme len tesne. Každý hlas je dôležitý, každá noha, ktorá príde do hlasovacej miestnosti. Je nádherný deň a taký bude aj zajtra, na rozdiel od katastrofických kalamitných predpovedí. Aj Najvyšší je na našej strane. 🙂

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, povzbudzovateľom, pomocníkom, ochotným rukám.Pomohli ste dobrej veci bez otázok, čo za to a to sa vám vždy vráti v dobrom. Až dejiny raz ocenia, čo všetko sme za tento posledný rok spolu dokázali.

Zabudnime na strach

Referendum je už dnes úspešné. Otvorila sa diskusia o rodine, o manželstve, o sexuálnej výchove, o slobode slova, názoru, médií. Je nám ľúto, že bola často príliš emocionálna, plná urážok a demagógie. Nechceli sme to tak a neprispievali sme k tomu.

Ale aj zlá diskusia je lepšia, ako žiadna. Kde diskusia končí, začína totalita. Som rád, že sa objavili dokonca aj hlasy gejov, ktoré by sme si ešte pred pár týždňami nevedeli ani predstaviť. Dokonca aj médiá sa odhodlali nechať ľudí povedať, čo si myslia.

To, aby bolo referendum platné, je na nás. Aby sme vstali a šli, aby sme povzbudili svojich susedov, priateľov, rodinu. Ľudia sa boja ukázať svoj postoj, vyjadriť názor, potrebujú vzory odvahy a statočnosti. Je to smutné, že po 25 rokoch sme naspäť, keď sa ľudia boja povedať, čo si myslia.

Nebojme sa, táto krajina je naša, patrí nám občanom a našim deťom. Nebojme sa to ukázať, pokojne, skromne, s úsmevom, ale pevne a nebojácne. Občianska spoločnosť na Slovensku ožíva, nedajme sa zastrašiť, nechať si zobrať odvahu a zdravý rozum.

Čo z toho a aký to má zmysel?

Na záver a na cestu do referendovej miestnosti pridávam ešte pár vysvetlení, za čo hlasujete, ak dáte svoj krížik do štvorčeka „áno“ a za čo naopak, ak začiarknete „nie“ alebo na referendum neprídete. Nech je to inšpirácia pre každého, kto myslí na budúcnosť Slovenska, na ďalšiu cestu našej krajiny.

 

REFERENDOVÉ OTÁZKY

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

X

ÁNO

Ak volím áno, som za prirodzený poriadok v ľudskej spoločnosti. Manželstvo muža a ženy môže byť plodné,  môže mať deti. Tie v ňom majú svoje prirodzené prostredie pre svoj vývin so vzorom mužnosti aj ženskosti a tak ľudská spoločnosť môže mať svoju budúcnosť.

X

NIE

Ak volím nie, schvaľujem rozšírenie jedinečnosti manželstva aj na zväzky iných osôb. Podobne podporujem registrované partnerstvá homosexuálov. Podľa európskych súdov takémuto partnerstvu prislúchajú rovnaké práva ako manželstvu, a tým aj právo adoptovať si deti.

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

X

ÁNO

Ak volím ÁNO, chcem, aby si deti mohli adoptovať a vychovávať ich iba manželia. Deti z detských domovov sú veľmi zranené zlyhaním rodičov. Umiestnenie do homosexuálneho páru im môže spôsobiť ďalšie riziko sklamania a zranenia. Dochádza tak k hromadeniu zranení, s ktorými sa dieťa ťažko vyrovná. Každé, aj opustené dieťa si zaslúži mať otca a mamu. Páry aj jednotlivci sa už dnes môžu starať o deti z detských domovov ako pestúni.

X

NIE

Ak volím NIE, uznávam právo homosexuálov adoptovať si deti a vychovávať ich v obraze homosexuálneho páru. Podporujem, aby deti vychovávané v takýchto pároch mali otvorenú cestu vytvárať homosexuálne vzťahy vo vlastnom živote.  Chcem, aby podľa praxe európskych súdov malo toto právo často prednosť  pred právom dieťaťa mať mamu a otca. V praxi to môže znamenať, že podľa ideológie rodovej rovnosti súd prisúdi deti rovnakému počtu homosexuálnych ako manželských párov.

 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

X

ÁNO

Ak volím ÁNO, chcem, aby štát teraz ani v budúcnosti nemohol nanucovať rodičom, ani deťom samým niečo, čo odmietajú, či sa to týka vzdelávania k sexuálnemu správaniu, eutanázie, či iných etických oblastí.

Ak volím ÁNO, chcem, aby sa dieťa vzdelávalo v poznaní biologických funkcií človeka, vychovávalo k zodpovednému sexuálnemu správaniu, rodičovstvu a zodpovednému prístupu vo vzťahoch.

X

NIE

Ak volím NIE, chcem, aby štát mohol prikázať povinnú účasť na hocijakej sexuálnej výchove, inštruktáži, či výchove k sexuálnemu správaniu, ktorá bude zavedená alebo testovaná v školách.

Ak volím NIE, podporujem, aby rodičia či deti, ktorí odmietnu takúto výchovu, lebo sa protiví ich svedomiu, boli vystavení riziku výsmechu, postihov, pokút, prípadne aj väzenia.

 

Zdroj: Kolégium A. Neuwirtha, upravil Peter Kremský06

Odporúčané články