Prečo chrániť rodinu

Rodina je najdôležitejšia hodnota v Európe, ale …

U Európanov je rodina a túžba po harmonickom manželstve stále najvyššie medzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, tak ako je to aj momentálne definované v našom zákone o rodine, kde deti majú možnosť vidieť vzory milujúcej mamy a láskavého otca,  kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci sú odlišní, dopĺňajú sa a spoločne môžu vytvárať harmonický vzťah nasmerovaný spoločnou cestou.
V poslednej dobe sa však začali objavovať aj iné pohľady, ktoré na prvé počutie znejú ako snahy o riešenie zrovnoprávnenia mužov a žien  či ťažkostí menšín a ich zrovnoprávnenia. Pri hlbšom skúmaní z nich však vedome či nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho výnimočnosti a hodnoty pre spoločnosť, ohrozenia stability rodiny, práv rodičov na slobodnú výchovu detí či práva detí na stabilnú rodinu s mamou a otcom.
Naviac, manželstvo je stále viac vnímané ako stereotyp, prežitok či nepotrebný kus papiera, rozvodovosť dosahuje neakceptovateľné hranice, mladí ľudia do vzťahov vstupujú nepripravení a následne z nich odchádzajú zranení. Sú manželstvo a príprava naň naozaj také zastaralé a nepotrebné?
Sme presvedčení, že manželstvo uzatvorené zodpovedne pred štátnou či náboženskou autoritou ako záväzok a sľub prináša manželom väčšiu istotu, že ten druhý bude doňho nielen na chvíľu zaľúbený, no zostane pri ňom aj v ťažkých časoch. Takýto prísľub vytvára stabilné prostredie pre oboch manželov, ako aj pre ich deti.

Aktuálne ohrozenia rodiny v Európe, vo svete no už aj na Slovensku nájdete TU

Aliancia za rodinu je pre všetky tieto dôvody pripravená viesť celospoločenskú diskusiu o týchto závažných otázkach a poukazovať na ohrozenia manželstva a rodiny. No najmä sa chce usilovať o stabilizáciu postavenia manželstva a rodiny v právnom poriadku, poukazovať na ich dôležitosť a potrebu vrátenia rodiny do centra politiky na všetkých úrovniach. Pozývame ku hľadaniu riešení, ktoré by viedli k potvrdeniu výnimočného spoločenského, právneho aj sociálneho postavenia manželstva a rodiny, aby bolo tak vytvárané vhodné prostredie pre výchovu detí.

Máme túžbu, aby okrem úplnej rodiny založenej manželstvom muža a ženy nik z nás nezabúdal na tých, ktorí prišli o otca, mamu, dieťa a ktorým nie je z rôznych dôvodov umožnené žiť v úplnej rodine. Vnímame silnú potrebu napomáhať všetkým takýmto rodinám prekonávať ťažkosti citlivým a zároveň praktickým spôsobom.

Ďakujeme za vašu podporu, ktorou hovoríte celému svetu, že vám budúcnosť rodiny, manželstva, detí a celého Slovenska nie je ľahostajná. Chceme patriť ku krajinám, ktoré si vážia rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako vzácnu a nenahraditeľnú hodnotu. Silná rodina je nádej pre Slovensko, Európu i celý svet.

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články