Žiadame Radu Európy o odmietnutie prenájmu materníc

Aliancia za rodinu sa pripája k FAFCE a vyzýva Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj Rady Európy, aby na svojom stretnutí 23. novembra v Paríži dôrazne odmietol praktiky prenajímania maternice (tzv. surrogátneho materstva). Tieto nelegálne nehumánne praktiky známe najmä z rozvojových krajín sú novodobým otroctvom a obchodom s ľuďmi. Ženy-mamy sú pri prenájme maternice degradované na nositeľky, deti sú predmetom obchodu a strácajú právo na svoju mamu.

Dôrazne odmietame praktiky odporujúce ľudskej dôstojnosti a najzákladnejším ľudskoprávnym dokumentom, ako je napr. Dohovor o právach dieťaťa, ktorý hovorí „dieťa má právo poznať svojich rodičov a má právo na ich starostlivosť“.

Pripájame sa k FAFCE a žiadame Radu Európy, najstaršiu európsku organizáciu vytvorenú s cieľom ochrany ľudských práv, aby chránila fyzické a mentálne zdravie žien a detí, ktoré sú obeťami praktík prenájmu maternice a zaujala k nim jasné odmietavé stanovisko.

Odporúčané články