Každý občan má právo vedieť, aké dopady bude mať pripravovaný zákon na jeho rodinu, vyzývame poslancov NRSR k podpore rodinnej doložky!

Bratislava 24.11. 2015
Aliancia za rodinu podporuje prijatie novely  Zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, ktorým sa navrhuje zaviesť Doložka vplyvov na rodinu, parlamentná tlač č. 1837. Rodinná doložka v predmetnom návrhu zákona požaduje, aby sa všetka predkladaná legislatíva skúmala aj z hľadiska vplyvu na manželstvo, rodinu a rodinné prostredie.

Family mainstreaming a vrátane neho aj povinné posudzovanie dopadov zákona na rodinu predstavuje jednu z požiadaviek Aliancie za rodinu, s ktorými sa obrátila na všetky politické strany na jeseň tohto roka. Aliancia za rodinu iniciovala referendum o ochrane rodiny, ktoré sa konalo začiatkom r. 2015 a  zúčastnilo sa ho takmer milión oprávnených voličov. Ochrana a podpora rodiny nemôže byť vecou iba určitých politikov, či politických strán alebo hnutí. Ochrana a podpora rodiny by mala byť vecou všetkých poslancov Národnej rady SR, ktorým záleží na tom, aby ľudia na Slovensku mali perspektívu, aby mali dobrú budúcnosť.

Aliancia za rodinu si preto dovoľuje vyzvať všetkých poslancov slovenského parlamentu, aby návrh, ktorým sa navrhuje zaviesť rodinná doložka, podporili.

Aliancia bude o hlasovaní jednotlivých poslancov informovať svojich podporovateľov.  Je potrebné, aby čím viac občanov Slovenska vedelo, ako hlasujú ich poslanci, keď ide o rodinu, jej ochranu a podporu v hodnotovej i praktickej oblasti. Sme presvedčení, že ak sa bude lepšie dariť rodine, výrazne to pomôže Slovensku. Naopak, ak nebudeme reagovať na hrozivé demografické fakty, upadať bude aj slovenská ekonomika. Apelujeme na všetkých poslancov NR SR, aby zanechali politické rozdiely a konali v prospech obyvateľov Slovenska a ďalších generácií! Ďakujeme všetkým poslancom, ktorí na tento náš apel pozitívne zareagujú.

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články