Významná ADF podporuje Alianciu za rodinu na Ústavnom súde

Alliance Defending Freedom (ADF) dnes zaslalo Ústavnému súdu SR právne stanovisko k návrhu na začatie konania o predmete referenda, ktorý podal dňa 4. septembra 2014 prezident SR.

Právne stanovisko ADF navrhuje, aby Ústavný súd SR rozhodol, že otázky formulované v petícii za vyhlásenie referenda sa netýkajú základných práv a slobôd, pretože buď navrhujú zachovať platný právny stav, alebo rozšíriť práva rodičov pri vzdelávaní vlastných detí.

„Slovenské občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“ uviedol právny zástupca ADF JUDr. Roger Kiska. „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny stav a dôležité spoločenské hodnoty, čo je úplne v súlade so znením slovenskej ústavy.“

Petícia Aliancie za rodinu žiada prezidenta republiky o vyhlásenie referenda o kľúčových otázkach manželstva a rodiny. Referendum by potvrdilo a posilnilo tri základné veci: (1) definíciu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, (2) požiadavku, aby adoptívni rodičia boli manželmi, aby tak vytvorili čo najlepšie prostredie pre výchovu osvojených detí, a (3) ochranu identity manželstva poskytnutím privilegovanej ochrany výlučne tomuto zväzku. Štvrtá otázka, ktorú petícia rieši, sa týka práva rodičov a detí nezúčastniť sa na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania, ak je v rozpore s ich náboženským alebo filozofickým presvedčením. Táto otázka smeruje k posilneniu rodičovských práv v oblasti vzdelávania.

Právne stanovisko ADF podrobnou analýzou navrhnutých referendových otázok prichádza k záveru, že tieto otázky nijako neobmedzujú základné práva a slobody a sú zamerané na potvrdenie platného právneho stavu. Právne stanovisko zároveň uvádza konštantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v otázkach manželstva, rodiny a rodičovských práv. Táto stabilná judikatúra potvrdzuje právne závery ADF, že referendové otázky sú v súlade s medzinárodným štandardom základných práv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

„Väčšina občanov Slovenska podporuje otázky v referende a neexistuje reálna ústavná prekážka, ktorá by im mala zabrániť slobodne vyjadriť svoj názor“ uviedol spolupracujúci advokát JUDr. Daniel Lipšic, ktorý sa podieľal na spracovaní právneho stanoviska. „Dúfame, že Ústavný súd potvrdí demokratickú slobodu našich občanov potvrdiť v referende platný právny stav.“

Alliance Defending Freedom je právnická nezisková organizácia s tímom 40 advokátov a 2 100 spolupracujúcich advokátov, ktorí sa zameriavajú na ústavnoprávne aspekty práva na život, ochrany rodiny, slobody náboženského vyznania, slobody prejavu, a súvisiacich práv. ADF zastupovalo alebo intervenovalo v desiatkach prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva. ADF má osobitný konzultačný status pri Hospodárskej a sociálnej rade OSN a plnú akreditáciu pri Agentúre EÚ pre základné práva, Európskom parlamente a pri Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Odporúčané články