Vyjadrenie Aliancie ku krokom p. prezidenta

„Prezident Kiska sľuboval vo svojej kampani, že bude podporovať nástroje priamej angažovanosti ľudí vo verejnom živote, že bude podporovať ich aktivity. Preto sme od neho očakávali skôr návrhy na uľahčenie využívania referenda ako najlepšieho nástroja priamej demokracie. Prvýkrát v histórii Slovenska občania sami dokázali prísť k pánovi prezidentovi so 408000 podpismi ľudí a mali veľkú dôveru, že pán prezident tento hlas ľudí vypočuje. Bohužiaľ je to tiež v histórii Slovenskej republiky prvý prezident, ktorý uprednostnil politické a právnické riešenie a dal petíciu na Ústavný súd. Prezident tak nedal ľudom šancu vyjadriť svoj názor a obrániť sa pred súdnym aktivizmom európskych súdov a rodovou ideológiou vo vhodnom čase. Mrzí nás, že prezident tak nebude môcť splniť svoj sľub, že spojí naše prvé občianske referendum s voľbami,“ uviedol hovorca Aliancie Anton Chromík.

Referendum o ochrane rodiny a jeho štyri otázky nemôžu byť protiústavné, pretože sa ním má zachovať len súčasný právny stav. Právo na adopcie pármi rovnakého pohlavia či skupinami osôb a právo mať práva, ktoré má výlučne iba manželstvo, neexistujú a teda nemôžu byť ani základným právom zakotveným v Ústave. Rovnako, rodičia majú právo na výchovu detí podľa ich presvedčenia a majú mať možnosť povedať, že sa do ich detí nemá proti ich vôli nalievať ideológia. „Sme sklamaní rozhodnutím prezidenta, nie je dobré, ak elity vyhlásia nejakú tému za tabu pre hlasovanie verejnosti. Ak budú tvrdiť, že verejnosť sa nemôže k niečomu vyjadriť, že jej hlas nemôže mať váhu. Odcudzenie inštitúcií a politického zriadenia verejnosti to bude zvyšovať a proti tomu chcel vystupovať aj pán prezident Kiska,“ dodal Peter Kremský, ďalší z hovorcov Aliancie.

Aliancia po dnešnom rozhodnutí prezidenta očakáva, že ústavný súd splní svoju povinnosť a o referendových otázkach rozhodne do 60 dní. „Veríme, že ústavný súd nepodľahne politickým tlakom a umožní ľuďom hlasovať a prejaviť svoj názor. Zaregistrovali sme však komentáre, ktoré už naznačili, akú stratégiu je možné očakávať. Stratégia politikov a elít je taká, aby problém ochrany rodiny uhrali do stratena a ústavný súd dlhú dobu nerozhodol,“ dodal. Podľa jeho slov to však Alianciu neodradí a so svojimi aktivitami neskončí ani v prípade zabránenia referendu cez rozhodnutie prezidenta a ústavného súdu. „Nevzdáme sa dovtedy, kým ústava Slovenskej republiky nebude chrániť výnimočnosť manželstva, právo detí na otca a mamu a nárok rodičov na výchovu svojich detí,“ dodal Chromík.

Odporúčané články