Aliancia za rodinu ďakuje Petrovi Kremskému za jeho úlohu hovorcu

Bratislava, 24. apríla – Aliancia za rodinu chce úprimné poďakovať Petrovi Kremskému za jeho skvele zvládnutú úlohu hovorcu, ktorej sa zhostil pri príprave a priebehu referenda. Jeho schopnosť reagovať aj vo veľmi ťažkom prostredí s pokojom a láskavosťou oceňovali mnohí naši sympatizanti. Empatia aj voči oponentom ukazovala pravú povahu hodnôt, ktoré vyznáva Aliancia za rodinu. Tak ako je neoceniteľný a nenahraditeľný pre svoju rodinu bude veľmi ťažké hľadať náhradu za Petra Kremského aj v Aliancii, kde k 30.4.2015 končí ako hovorca..

Želáme Petrovi Kremskému v jeho novej práci veľa úspechov, najmä v novom projekte, do ktorého vstupuje. Veríme, že novinárska práca a písanie, ktoré je nielen jeho zamestnaním, ale poslaním mu bude prinášať radosť a naplnenie.

Alianciu za rodinu bude ďalej zastupovať jej predseda Anton Chromík a podpredsedníčka Anna Verešová.

Anton Chromík
Predseda Aliancie za rodinu

Anna Verešová
Podpredsedníčka Aliancie za rodinu

Odporúčané články