Sexuálna kauza Aliancie

Médiami zatriasol prípad sexuálnej výchovy v Košiciach, na ktorú sa sťažovali rodičia žiakov Základnej školy na Gemerskej ulici v Košiciach. Podľa tvrdenia Topky: „Ich deti podstúpili prednášku o sexuálnej výchove a tvrdia, že im prednášajúce prakticky znázorňovali sexuálne polohy a druhy sexu. Následne ich vyzvali, aby deti vo dvojiciach normálny sex, orálny a análny pantomimicky zopakovali.“

Na to reagovala škola, ktorá všetky tieto tvrdenia poprela.Prípad košickej školy nie je stále uzatvorený. Aktuálne.sk, ale aj iné médiá kauzu uzatvorili a  tvrdia, že táto informácia sa ukázala ako nepravdivá. Majú však na tieto tvrdenia dôkazy? Necitujú totiž žiadne, s ktorými by som sa ako právnik zaoberal. Po skúsenostiach som si odvykol slepo veriť úradom, či protistranám v spore na prvé slovo. Bez ohľadu na to, či sa jedná o rodičov, alebo školu. Na posúdenie veci je potrebné viac informácií a svedectiev. Je jasné, že žiaci vypovedať nebudú a potrebujú anonymitu a je jasné, že novinári si musia chrániť svoje zdroje.

Aliancia za rodinu bola obvinená, že to bola práve ona, kto účelovo „vyrobil“ túto kauzu. Samozrejme nepravdivo. Všetko zlé, je na niečo dobré. Obvinenie vzbudilo náš záujem dopátrať sa pravdy.

Aké sú fakty?

  1. Môžeme s istotou povedať, že tu máme tvrdenia rodičov proti tvrdeniam školy.
  2. Články o tejto veci neboli stiahnuté ako nepravdivé zo žiadnych portálov, takže novinári si za zverejnenými faktami a zdrojmi stoja. 1
  3. Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline /RÚVZ/ tento projekt bol určený na stredné školy, avšak v Košiciach sa realizoval na základnej škole.2
  4. Podľa prezentácie z RÚVZ zo Žiliny sa používajú rovnaké obrázky, ako obrázky z videao projekte Hrou proti AIDS z Čiech.3
  5. Prezentácia z RÚVZ zo Žiliny spochybňuje tvrdenia školy. V skutočnosti ukazuje, že naozaj existuje  panel č. 4 projektu Hrou proti AIDS nazvaný „Sexualita rečou tela“ a uvádza jeho obsah nasledovne: “Cieľom tohto stanovišťa je vyjadrenie pocitov a situácie vzťahujúcich  sa k láske, k partnerstvu a sexualite pomocou „reči tela“. Slúži k   uvoľneniu atmosféry medzi súťažiacimi.4
  6. Ďalším obrázkom panela č. 4 je rozstrihaná fotografia mileneckej dvojice, ktorú rovnako aj podľa informácií z Čiech majú súťažiaci zostaviť.5

Detektívka má  pokračovanie!

Čo je vlastne obsahom panela č. 4? Nebolo vôbec jednoduché to zistiť. Na Slovensku sa nám to nepodarilo, preto sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o odpovede. Keďže ide o český projekt skúsili sme šťastie tam. Po úmornom hľadaní vo vymazaných materiáloch, sme slávili úspech. Indície sme dostali od lektorov, ktorí sa zúčastnili výučby programu, ale to nám nestačilo. Takéto svedectvo je totiž možné poprieť veľmi jednoducho, ako nedôveryhodné.

Napokon hľadanie slávilo úspech. Našli sme kópiu manuálu Hrou proti AIDS v Čechách, odkiaľ je slovenský program prevzatý v prílohách diplomovej  práce Kristíny Pokornej:  Podpora zdraví v kraji Vysočina v rámci programu Zdraví 21 z Masarykovej Univerzity v Brne.6

Skoro nedostupný  manuál projektu Hrou proti AIDS z Českej republiky je silnou bombou. Áno, v Českej republike majú deti v dvojiciach pantomímou predviesť tieto situácie byť lesbický, byť gay, francúzsky bozk, bezpečnejší /chránený/ sex, flirtovať, maznať sa, cucflek. Podľa istých výskumov 87 %  pätnásťročných detí v čase realizácie projektu Hrou proti AIDS, nezačalo sexuálne žiť. Ako Vám znie pre túto skupinu teenagerov takáto otázka z manuálu: „Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/a u svojho priateľa/priateľky. Nie je ale jasné, či sa spolu vôbec pomilujete, alebo nie. Ako by si sa na to pripravil/a?“  Hodnotenie, či je to vhodné, ponechávam na čitateľa, lebo o tom nie je reč.

Dôležité sú tu iné otázky:

1. Prečo nikde na Slovensku nevieme nájsť úplný obsah  programu Hrou proti AIDS?

2. Majú rodičia právo vedieť, čo ich dieťa bude vykonávať v tomto experimente a akým otázkam bude čeliť?

3. Akým odpovediam na otázky učia deti prednášatelia?

4. Majú rodičia a deti právo povedať: Nie?

Ja si myslím, že áno. A preto  prídem na referendum o ochrane detí a rodiny  7. februára 2015. 

article_photo_HwCeC1K0_900x

Hrou proti Aids, ČR, panel č. 4 (afch)

 

PS: Znovu však opakujem nie sme proti výchove k manželstvu a rodičovstvu! Práve naopak. Je enormne potrebná práve v tejto dobe. Vedecké výskumy potvrdzujú, že pri výchove k manželstvu a rodičovstvu je veľmi dôležité podávať informácie primerane a to  nielen fyzickému veku dieťaťa, ale hlavne jeho mentálnemu veku, ktorý môže byť u každého dieťaťa odlišný. Otec a mama predstavujú tie najdôležitejšie vzťahové väzby v živote dieťaťa a majú právo svoje hodnoty dieťaťu odovzdávať. Konflikt medzi rodičmi a školou nie je dobrý pre dieťa.

1.  http://www.topky.sk/cl/10/1442101/Vystraseni-rodicia-z-Kosic-sa-stazuju-na-sexualny-kurz-v-skole–Museli-predviest-oral-a-anal-

2. http://www.ruvzza.sk, v časti projekty, detailné informácie, prezentácia hrou proti AIDS

3. https://www.youtube.com/watch?v=ur4yHkn1bDQ

4.  http://www.ruvzza.sk, v časti projekty, detailné informácie, prezentácia hrou proti AIDS

5.  http://www.ruvzza.sk, v časti projekty, detailné informácie, prezentácia hrou proti AIDS

6.  Pokorná, K.: Podpora zdraví v kraji Vysočina v rámci programu Zdraví 21: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, katedra výchovy ke zdraví, 2011. 113 s., 14 příl. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D. http://is.muni.cz/th/209814/pedf_m/PRILOHY.pdf

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články