Programové vyhlásenie vlády môže byť posunom vpred!

Bratislava, 20.4.2020: Vláda 19.4.2020 prijala programové vyhlásenie vlády. Programové
vyhlásenie vlády obsahuje mnoho pozitívnych návrhov avšak je potrebné vyhnúť sa aj rizikám
vyplývajúcim z nejednoznačnosti.

Stanislav Gunčaga k rizikám uviedol: „Programové vyhlásenie vlády je zrejme výsledkom
kompromisu, vláda je zložená zo strán, ktorých poslanci majú viac pro-life a pro-rodinné
myslenie, ale aj zo strán, ktoré sa snažia o opačnú politiku. Viacerí konzervatívci videli trójskeho
koňa registrovaných partnerstiev v ustanovení, ktorým sa vláda zaväzuje, že SR zlepší legislatívu
v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Vzhľadom k
myšlienkovému nastaveniu pani ministerky spravodlivosti je táto obava prirodzená. Pozitívne
vnímame, že predstavitelia vlády jasne dementovali, že by hrozilo zavádzanie podobného
inštitútu, ako sú registrované partnerstvá. Bude veľmi dôležité sledovať s akými návrhmi bude
prichádzať pani ministerka spravodlivosti. Bezpodmienečne trváme na tom, aby akákoľvek
úprava majetkových práv osôb v spoločnej domácnosti nebola na úkor majetkových či
dedičských práv detí.“

Peter Beňa dodal: „Zrejme ďalšou obeťou kompromisného zloženia vlády je to, že v celom
programovom vyhlásení vlády sa nespomína pojem manželstvo. Veríme, že vláda si uvedomuje,
že sú to práve rodiny založené manželstvom, v ktorých sa rodí najviac detí. Nie je nič cennejšie, čo
môžeme dať vlastným deťom, ako istotu trvalého životného spoločenstva otca a mamy.
Opatrenia, ktoré by podporovali vznik trvalých zväzkov sú veľmi dôležité a možno aj
demografická zima nám pomôže znovu hodnotu manželstva objaviť.“

Anton Chromík uviedol: „Hoci pri ochrane nenarodených detí sa nenavrhuje zastaviť zabíjanie
nenarodených detí, predsa je tu radikálny posun oproti programovým vyhláseniam vlády v
minulosti. Programové vyhlásenie vlády už nehovorí o zhluku buniek, embryu, ale
o nenarodených deťoch, ktoré je potrebné chrániť pred interupciami. Vláda sa zaväzuje
k prevencii potratov. K zastaveniu preplácania potratov pri ženách nad 40 rokov. Vláda sa tiež
zaviazala viac pomáhať finančne osamelým matkám. Vláda SR sa tiež zaviazala nepodporiť
žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy.
Povzbudzujeme preto poslancov naprieč politickým spektrom, aby prichádzali aj s vlastnými
legislatívnymi iniciatívami na zastavenie zabíjania nenarodených detí.”

Vladimír Turenič doplnil: “Asi najviac pozitívnych návrhov pre rodiny obsahuje kapitola
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Vláda SR sa zaviazala, že bude podporovať rodinu,
ktorá je základnou bunkou spoločnosti. Podporu rodiny vníma vláda SR ako prioritný nástroj na
riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Mimoriadne chceme oceniť zámer
vlády, presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku
svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu (napr. asignáciou odvodov).”

Peter Beňa pozitívne hodnotí plán vlády na:
– zvýšenie rodičovského príspevku a príspevku na starostlivosť, naviazanie na rast
priemernej mzdy,
– zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa,
– vyrovnávanie rozdielov v platoch a dôchodkoch žien a mužov, ktoré vznikli z dôvodu
materstva,
– zatraktívnenie flexibilných foriem práce, oslobodenie príjmu osôb poberajúcich materské
alebo rodičovský príspevok do 200 eur mesačne od daní a odvodov (ako študenti a
dôchodcovia),
– zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina,
divadla, múzeí, galérií.”

Anton Chromík na záver vyzýva: “Plne podporujeme snahu vlády zrušiť povinnosť petície pri
hazarde a prijať zákon, ktorý bude viac chrániť obete hazardu. Oceňujeme tiež návrh vlády
posilniť demokratické inštitúty tak, aby mohli občania predložiť po splnení istých podmienok
návrh zákona či legislatívnu iniciatívu parlamentu. Ostáva nádej, že programové vyhlásenie
vlády sa v dobrých prorodinných opatreniach podarí naplniť. Kto rýchlo dáva, dvakrát
dáva. Vyzývame vládu, aby dobré prorodinné opatrenia začala realizovať medzi prvými.“

Stanislav Gunčaga
Peter Beňa
Anton Chromík
Vladimír Turenič
Aliancia za rodinu

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články