Otvorený list poslancom NR SR: Majte srdce pre deti!

Vážený pán poslanec,

v súčasnosti sa prerokúvajú v parlamente štyri návrhy zákonov, ktoré môžu zlepšiť situáciu či už matiek alebo ich nenarodených detí v ťažkej situácii, v ktorej sú nenarodené deti ohrozené potratom.

Prosíme Vás, podporte svojim hlasovaním všetky návrhy zákonov, nielen tie, ktoré pomáhajú matke, ale aj tie, ktoré chránia nenarodené deti pred bezdôvodnými potratmi. Tu nejde o boj, v ktorom majú vyhrať konzervatívci alebo liberáli. Ide o to, aby vyhrali deti!

Súhlasíme s tým, že žena má právo rozhodovať o svojom tele. Iste,  ani táto sloboda nie je neobmedzená. Ako spoločnosť odsudzujeme samovraždy a lekári nemusia odrezať niekomu ruku, len preto, že si to želá. Ale vždy platí, že  žena ani muž nemá morálne právo rozhodovať o tele iného, teda ani o tele nenarodeného dieťaťa. Každému rozumnému človeku je jasné, že žena nemá štyri ruky, dve hlavy, či dva mozgy. Rovnako ako Vám aj nenarodenému dieťatku bije ľudské srdce. Začína biť približne na 21. deň po počatí a  jeho údery neprestanú až do smrti.

Možno Vás niekto presviedča, že je to čisto individualistická vec, do ktorej sa nemáte čo miešať. Vôbec to nie je tak!

Vaše hlasovanie bude mať niekoľkogeneračný vplyv napríklad aj na to,

  • ako a kedy sa zrúti priebežný dôchodkový systém,
  • ako sa bude riešiť opustenosť starých ľudí, o ktorých sa nemá kto postarať a ktorým nemá kto dať trochu lásky,
  • ako vyriešiť nedostatok lekárov, sestier a iných pracovných síl.

Slovensko už má skúsenosť, ako vyzerajú regióny, v ktorých sa presadzovalo jednodetstvo prostredníctvom potratov. Hont a Novohrad ostali po pár generáciách vyľudnené.

Mnohokrát sa sťažujeme, že náš hlas v Európskej únii veľa neznamená. Sme malý národ, ale aj našou vlastnou vinou. Od zavedenia potratu na požiadanie na Slovensku zomrelo umelým potratom približne  milión štyristotisíc detí.

Niekto Vás bude dokonca presviedčať, že právo na potrat je akýmsi lakmusovým papierom demokracie. Ako prvé na svete legalizovalo potraty na požiadanie boľševické Rusko v roku 1920 Dekrétom o zdravotnej starostlivosti žien. Nedemokratický komunistický režim V. I. Lenina je zodpovedný priamo alebo nepriamo za vyvraždenie miliónov obetí. Hitlerovo politické vyhlásenie z roku 1942 o uplatňovaní potratov na Slovanoch, je cynicky podobné modernej propagande plánovaného rodičovstva: „Vzhľadom na veľké rodiny slovanského domorodého obyvateľstva by nám iba vyhovovalo, ak by tam dievčatá a ženy mali čo najviac potratov. Nemáme záujem vidieť znásobenie nie-nemeckej populácie… Musíme využiť všetky prostriedky, aby sme vštepovali tejto populácii myšlienku, že je škodlivé mať viac detí, že to spôsobuje výdavky a  má nebezpečný vplyv na zdravie ženy …Bude potrebné otvoriť špeciálne inštitúcie pre potraty…“ Súčasným príkladom je komunistická diktátorská Čína, kde  sú od roku 1957 potraty podporovanou štátnou doktrínou.  Následky politiky jedného dieťaťa boli po pár generáciách tak devastačné, že sa táto politika opustila. V USA boli zákony, ktoré chránili nenarodené deti prijaté demokratickými väčšinami parlamentov jednotlivých štátov. Zákony nezrušili demokratické väčšiny parlamentu alebo ľudia v referende. Demokraticky prijaté zákony zrušilo zopár aktivistických sudcov Najvyššieho súdu USA, ktorí si po novom začali vykladať starú nezmenenú Ústavu.

Myslite na nenarodené deti a prosíme Vás hlasujte tak, aby ste si neskôr nemuseli pripravovať dlhé komplikované vysvetlenie, zakrývajúce do svedomia bijúcu otázku: „Prečo si nenarodeným deťom nepomohol, keď si mohol?“

 

S úctou

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články