Potraty – výdobytok demokracie či idea diktatúry

Potraty sú legálne už 100 rokov. Sú výdobytkom demokracie či ideou diktatúry?

V týchto dňoch si pripomíname smutné výročie. Pred 100 rokmi, dňa 18. novembra 1920, boli v boľševickom Rusku legalizované potraty. V Rusku vtedy vládol Lenin, ktorý rozhodne nebol žiaden aktivista za ľudské práva, ale diktátor a tyran, ktorý nechal zlikvidovať svojich odporcov.

Keď v nacistickom Nemecku Hitler legalizoval potraty, nemohli ho podstúpiť ženy “čistej árijskej rasy”. Židovské ženy však na potrat mohli. Ak ste niekedy navštívili niektorý koncentračný tábor, na vlastné oči ste videli, že potraty pre židovské ženy neboli prejavom lásky či priznania vyšších “ľudských práv” židovským ženám, ale snaha o likvidáciu židovského národa. Veď ktorý národ prežije ak nemá deti?

Keď som pred 7 rokmi navštívil koncentračný tábor v Osvienčime, sprievodca spomínal veľké Hitlerove plány vo východnej Európe, konkrétne túžbu zlegalizovať potraty a zaviesť sterilizácie žien v krajinách ako Poľsko, Československo a Maďarsko. Nie, opäť mu nešlo o žiadne práva žien ani žiadnu zdravotnú starostlivosť. Jeho cieľom bolo tak znížiť pôrodnosť v týchto krajinách, aby ich obyvateľstvo začalo starnúť, následkom čoho by stratili bojaschopnosť a stali sa ľahkým terčom pre okupáciu a pripojenie k veľkej ríši, o ktorej Hitler sníval.

V bývalom Československu legalizovala potraty komunistická strana, ktorej obete sme si tento týždeň pripomínali. Ďalší režim, ktorý likvidoval svojich oponentov a vážne zasahoval do ľudských práv a slobôd. S jedným z jeho následkov, potratovým zákonom sa nevieme ako spoločnosť vysporiadať dodnes.

Spojené štáty americké so svojím demokratickým systémom sa v roku 1973 stali obeťou súdneho aktivizmu keď Najvyšší súd USA svojím rozhodnutím v prípade Roe v. Wade prakticky vytvoril právo na potrat. Toto umožnilo vznik potratových kliník organizácie Planned Parenthood, novodobých továrni na smrť. Zakladateľka tejto organizácie bola rasistka a zástankyňa eugeniky. Obdivovala nacistické Nemecko, ktoré sa snažilo o čistotu rasy a bola presvedčená, že niektorí ľudia by nikdy nemali mať deti. Ak niekto trpel vážnym zdravotným problémom, nemal podľa nej právo priviesť na svet choré dieťa. Mnohodetné rodiny boli pre ňu chorobou spoločnosti. Dodnes sa táto organizácia snaží o rozšírenie potratov v chudobných krajinách sveta. Ako keby sa problém chudoby vo svete dal riešiť vyhladením chudobných národov.

Potraty vo svete napáchali nenapraviteľné škody. Len v troch najviac postihnutých krajinách, Číne, Rusku a USA, zomrelo viac ako 700 miliónov obetí. Nikdy už nezistíme aké talenty sa mohli narodiť a koľko dobra vedeli pre svet vykonať. Určite svet prišiel o stovky miliónov výnimočných osobností, s ktorými by svet vyzeral inak. Ako, to sa žiaľ už nedozvieme. Ostáva dúfať, že tak ako sme dokázali odsúdiť mnohé diktatúry, tyranské režimy a ich zločiny proti ľudskosti, raz budú generácie po nás schopné odsúdiť aj potraty, ktoré ničia tie najnevinnejšie životy, životy bezbranných detí.

Peter Beňa, Aliancia za rodinu

Odporúčané články