Dúha nezvíťazí, víťazstvo je naše!

O tom, že západný svet je v dosť „blbej“ situácii vieme celkom dobre. Zatiaľ je to však stále len západný svet, ktorý vlna liberalizmu zmietla. Pred pár rokmi som sa stretol s jedným kresťanským právnikom, ktorý mi na obede povedal: Tony, registrovaným partnerstvám aj tak nezabránime. To ma úplne dostalo a povedal som: A to prečo? Nie! Nemusí sa to stať! Urobili sme referendum a zdá sa, že to v tej chvíli pomohlo. Tento zápas medzi dobrom a zlom však neskončí do konca sveta. Záleží len na ktorej strane na konci budete. Preto treba bojovať, bez ohľadu na počet bitiek a ich prechodné výsledky.

Kedy Vás čaká porážka? Ak Vás Váš nepriateľ presvedčí o tom, že ste porazený. Typická a účinná lesť. V tom momente ste prešli na druhú stranu. Prestali ste bojovať a tým ste sa pridali k nepriateľovi. Porazenecká nálada je silne proti kresťanskej nádeji. Liberalizmus nezvíťazí, lebo zvíťazí Kristus a my s ním. Možno medzitým zažijeme ťažké časy. Možno nás nebude veľa. Možno bude. Viera sa nemeria množstvom veriacich, ale množstvom viery. Na obrátenie sveta stačilo, aby začalo dvanásť apoštolov. Vždy môže prísť nový začiatok.

Máme dve možnosti: 1. vysmrkať sa a čakať dôstojne s hlavou na kláte na gilotínu, alebo 2. začať utekať, hoci s rizikom, že budeme na úteku zastrelení. Čo si vyberiete? My sme si vybrali. Preto sme iniciovali referendum. Preto dávame už 8 rokov v deň Gay pridu láskavú odpoveď, o výnimočnej láske muža a ženy, a o tom, že otec a mama sú pre deti nenahraditeľní. Bez protestov, lebo uznávame ľudskú dôstojnosť každého človeka bez výnimky posúvame pohľad na deti. Tie majú právo na lásku otca a mamy.

Registrované partnerstvá neodmietame iba preto, lebo vedú k adopciám detí. Registrované partnerstvá nemôžeme schváliť preto, lebo ubližujú rodinám, ubližujú deťom a ubližujú aj ľuďom, ktorí pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Ak niekoho milujete, tak mu predsa neprajete nič zlé. Tí, čo žijú aktívny homosexuálny životný štýl však čelia závažným zdravotným rizikám, ako je vyššie riziko rakoviny prsníka u žien, vyššie riziko rakoviny konečníka u mužov, dožívajú sa kratšieho veku, oveľa viac ich zomiera na  AIDS, čelia oveľa viac depresiám a vyššiemu riziku samovrážd. Skutočná láska nechce zle blížnemu. Priatelia, preto nemôžeme súhlasiť s registrovanými partnerstvami.  Škodia ľuďom, ktorí pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu! To sú medicínske fakty.

Bude to koniec sveta, keď budú registrované partnerstvá prijaté? Nie, ale priblíži sa katastrofa a  svojím spôsobom aj koniec nášho sveta. Prečo?

Základný argument liberálov sa stále opakuje. Pred pár desaťročiami pri rozvodoch znel asi takto: Ako ovplyvní uzákonenie rozvodov Vaše manželstvo? Vy sa kvôli nemu rozvediete? Veď rozvedú sa iba tí, pre ktorých je manželstvo väzením. Ako sme dopadli o 70 rokov? Nemusím o tom hovoriť. Manželstvo vo vnímaní spoločnosti stratilo podstatnú vlastnosť lásky. Láska totiž neprestáva! V dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí, v zdraví aj v chorobe. Dôsledky zrady lásky vidíte na doráňaných deťoch. Delikvencii mladistvých, zvýšenom užívaní drog. Nikto už dnes nespochybňuje negatívne dôsledky rozvodu.

Ako tých pár sto „registrovaných partnerstiev“ ovplyvní Vaše manželstvo?

Akceptácia registrovaných partnerstiev bude znamenať aj ďalšiu zmenu definície rodiny u celej spoločnosti (správnejšie pôjde o „vykuchanie“ podstatného významu tohto slova). Rodina je od slova „rodiť“. Registrované partnerstvá sa majú stať „rodinným inštitútom“ podobným a neskôr v zásade rovnakým ako manželstvo. Úlohou manželstva je však založenie rodiny (splodenie detí) a riadna výchova detí. To registrovanému partnerstvu chýba. Rodina bez detí? Rodina založená bez tohto dôvodu? Čo je to vôbec rodina? Necítite, že dnes na západe bežnú otázku „načo mať deti“ by väčšina našich predkov označila za úplne bláznivú?

Prijatie registrovaných partnerstiev vedie k rozšíreniu  názoru, že o deti vedia rovnako dobre ako otec a mama vychovať akékoľvek dve ženy, či dvaja muži. Táto Potemkinovská lož desaťročia pracne „lepená“ štúdiami s mikrovzorkami a propagovaná médiami dostáva v poslednej dobe trhliny vďaka novým výskumom, ale najmä vďaka svedectvám detí, vychovanými týmito pármi.

Myslíte si, že táto lož nemá žiaden vplyv na mladých mužov, ktorí zažívajú krízu v manželstve a na ich zodpovednosť voči deťom? Má zmysel trápiť sa s manželkou a dieťaťom, ak ho môže rovnocenne nahradiť ktokoľvek iný? Otec je však pre svoje deti nenahraditeľný. To je pravda.

Prijatie registrovaných partnerstiev neznamená teda len pár sto partnerstiev na Slovensku, ale akceptáciu a propagáciu homosexuálneho správania na všetkých školách (podľa zámerov OSN aj v škôlkach).

Ďalšou lžou v rámci prvej fázy pred presadením registrovaných partnerstiev je to, že pri homosexualite ide o genetickú záležitosť. Teda, že človek sa taký narodí. Gén homosexuality sa doteraz nenašiel. Výskum jednovaječných dvojčiat ho nepotvrdil. Tento problém je oveľa komplexnejší a nie je úlohou tohto blogu ho rozoberať.

Podstatnejšie je, že v druhej fáze po prijatí registrovaných partnerstiev nastupuje úplne iný prístup charakterizovaný vetou: „Ty si vyberáš svoju rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, môžeš vyskúšať všetko a uvidíš!“ Preto prijatie registrovaných partnerstiev ohrozuje aj naše deti. Vidíme to na západe, kde mnohí rodičia bojujú, aby z hodín sexuálneho tréningu boli ich deti vyňaté a nedarí sa im.

Existuje oveľa viac dôvodov, ktoré rozoberajú  veľmi dobre Úvahy Kongregácie pre náuku viery k homosexuálnym zväzkom. O nich niekedy nabudúce.

JUDr. Mgr.

Aliancia za rodinu

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články