Ochranu rodiny, manželstva a detí silne podporuje Katolícka cirkev

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k vyhláseniu petície za vypísanie referenda

Konferencia biskupov Slovenska podporuje vyhlásenú petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Obraciame sa s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. Svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Je potrebné, aby občania dobre poznali tento návrh a pohľad odborníkov naň, aby tak vo svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a mediálnemu tlaku. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

V Bratislave, 11. apríla 2014

Odporúčané články