Opakovane Svätý Otec František povzbudil Slovensko k odvahe pri podpore rodiny

Napriek tomu, že Aliancia nepoužíva náboženské argumenty, skôr jej názoroví oponenti vytŕhajú slová pápeža Františka z kontextu, podporil naše snahy o ochranu rodiny na Slovensku.

Svätý Otec už pri úvodnom privítaní vyjadril radosť z ich aktívnej účasti na živote Rímskej diecézy a vyjadril svoj záujem o súčasnú situáciu na Slovensku. Ocenil pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu hodnoty rodiny v súvislosti s pripravovaným referendom. Slovákov v tomto smere povzbudil k odvahe, aby mali „coraggio“.

http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150122030

DNES – opakované povzbudenie od pápeža Františka:
„Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom nich chcem vyjadriť moju podporu Cirkvi na Slovensku povzbudiac všetkých pokračovať v zápase za obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.“

V dave boli transparenty na podporu referenda.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150204036

Odporúčané články