ALIANCIU ZA RODINU podporili viaceré cirkvi

Účastníci si vypočuli prednášku katolíckeho kňaza Romana Seka. Analyzoval súčasnú situáciu rodín a predstavil viaceré formy pomoci rodinám v pastoračnej oblasti. Predstavitelia kresťanských cirkví diskutovali s hovorcami Aliancie za rodinu Antonom Chromíkom a Petrom Kremským o petícii za vyhlásenie referenda. Predstavitelia kresťanských cirkví vítajú všetky verejné iniciatívy, ktoré napomôžu ľuďom stať sa viac citlivými na hodnotu manželstva a rodiny.

My, zástupcovia kresťanských cirkví, sa spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle modlíme, aby všetci poznali pravdu. Želáme si, aby aj Ústava Slovenskej republiky zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a matku a byť nimi vychovávaní.

V Bratislave, 9. apríla 2014

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, predseda ERC v SR
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, Gréckokatolícka cirkev v SR
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR.

Odporúčané články