Čo robia pre tento svet organizácie Aliancie za rodinu? Toto všetko

Alianciu za rodinu podporuje už viac ako 100 organizácií z celého Slovenska. Každá z nich je špecifická, každá vidí svet z toho svojho pohľadu. Ale jedno majú spoločné – šíria prorodinné hodnoty a pomáhajú rodinám. V prvom štvrťroku sme požiadali „naše“ organizácie, aby nám o sebe niečo napísali a tu ponúkame spracovaných niekoľko z ich odpovedí, ktorými predstavili svoju činnosť:

 • ozdravenie rodiny a najmä manželských vzťahov
 • pomoc rodinám s deťmi s mentálnym postihnutím
 • činnosť detských jaslí
 • pomoc osamelým matkám s deťmi a mnohodetným rodinám v núdzi
 • pomoc rodine s deťmi, aby rodičia boli odbremenení (hlavne rodinám, ktoré nemajú príbuzných v meste a osamelým matkám)
 • psychologické sociálne poradenstvo pre rodiny
 • stretnutia manželských párov, kde môžu prehĺbiť vzájomný vzťah ako i vzťah s Bohom
 • poskytovanie pomoci neplodným párom
 • aktívne využívanie času pre mládež, stretávanie a vzájomná pomoc mamičiek
 • program pre otcov a synov na budovanie mužskej identity a vzťahu otec-syn
 • poradenstvo a konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi a ich rodinám
 • pomoc ženám po potrate
 • poradenstvo ženám, ktoré prežili násilie
 • sociálne poradenstvo obetiam sexuálneho zneužitia
 • pomoc mladým dospelým pri odchode z detského domova
 • budovanie centier na pomoc deťom, rodinám a mladým dospelým
 • rozvoj hodnôt a talentov u mladých
 • podpora rodín (aj s postihnutím) vzájomnými stretnutiami, budovanie hodnôt u mladých,
 • pomoc s výchovou detí po rozvode pre rozvedených i odborníkov
 • podpora viacdetných a sociálne znevýhodnených rodín
 • program šetrenia detí pre obdarovanie sociálne znevýhodnených detí
 • poradenstvo pre užívateľov drog  a ľudí pracujúcich v sexbiznise
 • poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti
 • mužské poradenstvo a sprevádzanie mužov počas rozvodu
 • poradenstvo v oblasti sociálneho poistenia
 • sociálne poradenstvo pre ľudí ohrozených chudobou a ľudí bez domova
 • mediácia (mimosúdne riešenie sporov)
 • predrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenstvo
 • vzdelávanie a osveta v oblasti sexuálnej etiky a prirodzeného plánovanie a rodičovstva
 • podpora vedenia, zodpovednosti a osobnostného rastu žien vo väzení a po prepustení
 • podpora pri hľadaní hľadaní manžela/manželky, podpora (vzniku) budúcich manželstiev
 • konkrétna hmotná a duchovná pomoc slabším rodinám, odbremeňovanie
 • šírenie úcty k životu, modlitby za rodiny
 • pomoc týraným ženám, ich deťom, ľudom bez domova, deťom po návrate z detského domova a ľudom po návrate z výkonu trestu
 • starostlivosť o duchovné a hmotné dobro seniorov Slovenska
 • organizovanie preventívnych programov a poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti rodinných vžťahov a sociálno-patologických javov v rodine
 • rozvoj komunitného – voľnočasového, mládežníckeho, rodinného a charitatívneho centra
 • budovanie spoločenského, bezpečného, prijímajúceho prostredia v otvorenej komunite, rozvoj dobrovoľníctva a organizovanie projektov zameraných na vzájomné zdieľanie sa, pomoc a podporu
 • charitatívny projekt zameraný na pomoc bezdomovcom, osamelým matkám a neúplným rodinám
 • spájanie ľudí, iniciatív, organizácií – dobrej vôle so zameraním na filantropiu, pomoc núdznym a budovanie siete zdieľania, podpory a pomoci
 • pomoc rodinám, aby ich deti nešli do detského domova
 • príprava náhradných rodičov na prijatie detí z detského domova
 • starostlivosť o deti z detských domovov

Je toho dosť, však? A to zďaleka nie je všetko, skrátili sme zoznam, pretože záber organizácií podporujúcich Alianciu za rodinu je obrovský. Žiaľ, toľko pomoci potrebuje rodina v našej spoločnosti. A aj preto ju musíme postaviť do centra spoločnosti, musíme si ju vážiť a podporovať ju, aby tých patológií nebolo toľko.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si stránky konkrétnych organizácií, ozvite sa im, vyjadrite im podporu a vďaku za to, čo robia.

A aj vás a vašu organizáciu, spoločenstvo ale aj jednotlivcov pozývame k podpore Aliancie za rodinu. Ozvite sa nám na organizacie [zavinac] alianciazarodinu.sk

MM

Odporúčané články