Začína totalita? Pravda-že?

Aliancia za rodinu vyzvala starostov obcí a miest na rozšírenie informácie o občianskej iniciatíve referenda o rodine. To asi nemala robiť, lebo vraj je to hlboko nemorálne. Žiadne z liberálnych médií nepovie ide vlastne o súčasný právny stav a rešpektovanie zákona o rodine. Ide totiž o „sporné“ referendum, do ktorého Aliancia za rodinu „zatiahla“ obce! Ľudia by sa v referende mohli vyjadriť, že napriek silným masážam mienkodeformujúcich médií stále otca a mamu považujú  za to najlepšie pre deti a tiež manželstvo za lepšie pre možnosť zázraku narodenia detí, ako vzťahy, v ktorých sa napriek všemožnej  snahe a každoročným dotáciám  deti stále nerodia. Poručíme větru,  dešti 2! Pokiaľ platia evolučné teórie a neuveríte ja si myslím, že na nich skutočne niečo je, príroda vybrala zrejme najvhodnejší model vzťahu, v ktorom sa najlepšie rodia a vychovávajú deti. Človek ako vládca nad prírodou už mnohokrát ukázal ako jeho pokrokové a moderné riešenia  spôsobili  úhyn stoviek druhov živočíchov a rastlín. Jeho pýcha a ego rastie a rastie a stále sa nechce poučiť.  Keďže už má skúsenosť so svojim likvidačným prístupom na zvieratách, cíti sa oprávneným na väčšie veci.  Experimenty na deťoch svojich blízkych. Siroty predsa nemajú vlastný hlas, preto sú odkázané na nás ostatných.

Doposiaľ máme poradovníky a v nich rodiny s otcom a mamou, lebo to stále považujeme za správne.  Viem akými peripetiami a preverovaním si museli prejsť moji priatelia, ktorí si do rodinky adoptovali dieťatko.  Je to diskriminácia, ak vyberáme najlepšie prostredie pre deti? Ak im dávame vzor otca a mamy, aby aj oni videli, aké je to byť otcom a mamou? Akú si má chlapec hľadať ženu, a dievča akého si má hľadať muža? Kvôli falošnému pocitu nediskriminácie sa mnohí bojíme povedať, že kráľ je nahý. Na toto má odvahu iba malé dieťa, ktoré neprešlo mediálnou deformáciou prípadne rodovo „citlivým“ vzdelávaním. Aj to dieťa má právo na vzdelanie, nie však povinnosť prehltnúť každú „vzdelávaciu šialenosť“.

Čo sa vlastne stalo? O pol jednej dostala Aliancia za rodinu mail s otázkami od redaktora Pravdy, čas na odpovede do tretej hodiny, teda celých dve a pol hodiny.  Nezaznamenal som žiaden zmeškaný hovor od redaktora,  moje číslo je verejné, boli sme  na cestách. Večer po šiestej som sa dostal k mailu a poslal  do pol hodiny odpovede na otázky redaktora  Pravdy. Nemali sme žiadnu  vedomosť o vyzývaní na podpis petície v budovách obecných úradoch, preto sme v odpovedi  zopakovali, že naši dobrovoľníci zbierali iba na verejných priestranstvách obce. Zásada dať priestor každej strane dostala  v článku riadne na frak. Na druhý deň sa dozvieme z Danglárovej kresby v Pravde, ako príslušník polície hovorí Aliancii (pre) rodinu v našich farbách a s naším logom, že konáme protizákonne a odpoveď zástupcu Aliancie (pre) rodinu, ktorý zrejme mláti svoju ženu a deti, (majú totiž riadne modré pod očami, a vyzerajú vystrašene) vykríkne, že  uznáva iba stredoveké zákony!  Úporná snaha znížiť  žalovateľnosť pozmenením názvu Aliancie!

Hana Fabry má v Pravde príspevok o tom, že rodinné referendum vo „vatikánskej gubernii“  (podporované 107 občianskymi  organizáciami rôzneho zamerania) vymysleli tí „bezdetní otcovia v sukniach“ !  Na rozdiel od osvieteného  Dánska, kde sa vraj rodí množstvo detí. No neviem, či je to pravda, ale robia kampane, kvôli nízkej pôrodnosti. Pán doktor Bárány citovaný v inom článku Pravdy upozorňuje: „…ak sa zistí, že časť podpisov bola získaná nezákonným spôsobom, môže to byť dôvodom na nevyhlásenie referenda. „Veľmi sa čudujem, že šli takýmto spôsobom, pretože požadovaný počet by dosiahli aj bez toho,“ .

Fakty:

Nešli sme takýmto spôsobom! Aliancia za rodinu nikdy nevyzývala na zber podpisov a ani nežiadala o  podpis v budovách orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase!

Pre poriadok obec vykonáva štátnu správu v zásade len v niektorých málo oblastiach. Pri týchto činnostiach v pracovnom čase by podľa dikcie zákona nemal byť nikto vyzývaný na podporu petície a ani žiadaný o podpis pod petíciu. Obec ale vykonáva svoje samosprávne funkcie, organizuje plesy, zábavy a posedenia, o ktorých  zákon nehovorí  nič. Našťastie aspoň Ministerstvo vnútra lucídne konštatuje, že bez bližších informácií nie je možné potvrdiť porušenie zákona a priamo hovorí, že nie je zakázané informovať o petícii. Citujem: „Zároveň sa zákaz vzťahuje iba na čas pracovnej doby a pri výkone štátnej správy,“  Iróniou osudu sa práve príslušník tohto ministerstva dostal do Danglárovej karikatúry s diametrálne odlišným názorom, ako prezentuje Ministerstvo vnútra v článku.

Vidno, že referendum je skutočne potrebné. Vážne sa nás už pokúšajú umlčať, zosmiešniť, zastrašiť, hroziť nevyhlásením referenda,  podávať na nás podnety na Generálnu prokuratúru SR. Čo zajtra? Budeme trestne stíhaní?

Vážení redaktori Pravdy,

Nebudeme na nenávisť odpovedať podobným spôsobom. Nikdy som netýral svoju ženu, nikdy som jej neurobil monokel, ani jeden môj syn nemal odo mňa monokel pod okom, nezaslúžime si byť od Vás takto dehonestovaní. Uznávam naše zákony, vrátane zákona o rodine, v ktorom nie je ani náznak porušovania ľudských práv, v ktorých je deťom zaručené právo prísť do rodiny s otcom a mamou a  chcem, aby to tak ostalo.

Pani Hane Fabry: Aliancia za rodinu spája, nie rozdeľuje. K tej „rekatolizácii“ by toho mohol uviesť viac jeden z našich hovorcov, ktorý je protestant, prípadne naši dobrovoľníci na Pohode, ktorí nie sú pokrstení, či evanjelici a pravoslávni kresťania, alebo aj to množstvo neveriacich, ktorí si myslia, ako skoro každý človek, že otec a mama sú pre deti to najlepšie, a že inak to vlastne ani nejde.  O sile spájania Vám toho môžu  povedať aj naši dobrovoľníci z viacerých národností, ktorí sa zapojili do zberu spoločne.  Ak chcete, dám Vám kontakt.

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články