Ako sme odpovedali Aktualitám na Harabina?


Náš projekt znovu zaujal. Hlas za rodinu nám  slúži na to, aby sme prezentovali myšlienky rodiny a života. Začiatkom marca 2019 sa dozviete názory kandidátov na prezidenta na otázky rodiny v súhrne na stránke www.hlaszarodinu.sk. Nejde to však bez obety. Obeta spočíva v tom, že sa na Vás najmä liberálne médiá snažia útočiť. Zomri.online a pod. Snažia sa Vám dať nálepku, či už z kléronacionalizmu alebo inú stranícku nálepku. Osobne ma celkom baví, že napriek viac ako štyridsiatim rokom života, v ktorých som nikdy nevstúpil do žiadnej strany, napriek tomu, že som nikdy nezaložil vlastnú stranu, napriek tomu, že som odmietol pozvánky rôznych strán na poslanca, stačí dokumentačné foto z videorozhovoru s prezidentskými kandidátmi, aby ľudia verili tomu, čomu veriť chcú.  

Ako urobiť videorozhovor s kandidátom na prezidenta bez videa? Alebo ešte inak. Budem klásť otázky a aby som sa „neblamoval“ fotografiami napr. s nejakými „liberálmi“ nebude sedieť v sedačke žiaden kandidát. Diskusie s kandidátmi sú však potrebné a je treba ich viesť slušne, aby sme sa dozvedeli názory kandidátov na naše otázky. Oslovili nás v tejto veci Aktuality.sk.  Zverejňujem  naše celé neskreslené odpovede na ich otázky:

 

Aktuality: „Vyjadrí Aliancia za rodinu podporu konkrétnemu prezidentskému kandidátovi? Ak ste apolitickí, prečo ste sa rozhodli pýtať otázky každého z nich na tému prolife? Čo je úmysel tohto angažovania a čo má byť jeho výstup?“

Aliancia za rodinu je nadstranícka a na tom si zakladáme. Sme objektívni. V našom projekte www.hlaszarodinu.sk, ktorý spustíme približne za týždeň budeme informovať občanov o názoroch všetkých relevantných kandidátov na otázky života a smrti. Jeho súčasťou bola aj ponuka najskôr na debatu, potom ponuka na videorozhovor všetkým relevantným kandidátom na prezidenta (vrátane tých liberálnych). Kandidátom, ktorí nereagovali dáme aj tretiu možnosť, a to odpovedať na naše otázky mailom.  V rozhovoroch sa pýtame na hodnoty rodiny, manželstva a života. Neprijímame ako fakt to, že otázky života a smrti sú okrajové. Občania  majú právo poznať, čo si myslia a čo chcú presadzovať kandidáti na prezidenta v kľúčových otázkach života a smrti.

Nemôžeme voliť kandidátov, ktorí nehľadia na najlepší záujem dieťaťa na ocka a mamu a nevidia, že registrované partnerstvá vedú nakoniec k adopciám detí.

Verím, že ľudia sa majú rozhodovať podľa dobre formovaného svedomia. Musíme hľadať najlepšie možnosti ako chrániť život a rodinu. Nemôžeme voliť kandidátov, ktorí chcú, aby „vlaky“ s nenarodenými deťmi po tisícoch ďalej smerovali do spaľovne. Nie je možné byť „slušným“ prezidentom a podporovať „status quo“, ktorý bude ďalej umožňovať zabíjanie nenarodených po tisícoch. Nemôžeme voliť kandidátov, ktorí nehľadia na najlepší záujem dieťaťa na ocka a mamu a nevidia, že registrované partnerstvá vedú nakoniec k adopciám detí. Nezmierime sa so selektívnym vypínaním svedomia, keď vražda novinára a jeho snúbenice oprávnene vyburcuje davy a tisíce zabitých nevinných detí sú len „kontroverznou“ témou, pri ktorej akási „slušnosť“ káže ju obísť. Toto je podstatou našich diskusií s kandidátmi. Nezmierime sa s tým, že účel svätí prostriedky. Každý človek má skutočnú ľudskú dôstojnosť, nikdy nie je prostriedkom. Na miske váh je aj život našich potomkov.

Preto sa snažíme hovoriť so všetkými politikmi, a preto tiež do politiky priamo nevstupujeme, aby sme ich mohli  všetkých priťahovať k dobrým riešeniam. Podpora dobra neznamená nikdy automaticky schvaľovanie zla.

Nezmierime sa so selektívnym vypínaním svedomia, keď vražda novinára a jeho snúbenice oprávnene vyburcuje davy a tisíce zabitých nevinných detí sú len „kontroverznou“ témou, pri ktorej akási „slušnosť“ káže ju obísť.

Aktuality: „Pán Chromík, ako vy osobne vnímate kandidatúru Štefana Harabina?“

Som predsedom Aliancie za rodinu. Zorganizovali sme jediné občianske referendum, ktoré podporilo skoro milión ľudí, a to napriek tomu, že preferovali rôzne politické strany. To je záväzok. Prosím, nezaťahujte nás do vnútorného boja medzi jednotlivými kandidátmi na prezidenta. Sme objektívni, občania majú právo poznať názory kandidátov na otázky života a smrti. Veríme, že si vyberú podľa svojho svedomia a hodnoty ako je rodina, život budú považovať vo svojej voľbe za kľúčové.

Aktuality: „Nezdá sa vám, že fotografia s pánom Harabinom naznačuje, že si kandidát želá vašu podporu? Najmä v konzervatívnych kruhoch, kde momentálne oslovuje voličov, má vaše meno jasnú značku (referendum za rodinu, pochody za život a pod.) a podobné zábery významne naznačujú, že táto podpora môže existovať. Hoci aj na oko.“

Sme transparentní. Nič neskrývame.  O našom projekte sme informovali na našom facebooku v príspevku z 18.2.2019: https://www.facebook.com/alianciazarodinu/

Je čas prezidentských debát a diskusií. Prirodzene vzniká z diskusií množstvo fotografií a žiadna z nich sama o sebe neznamená podporu niektorému konkrétnemu kandidátovi, ale dokumentuje fakt stretnutia a vedenia rozhovoru s kandidátmi. Opak by bol netransparentný. Rozhovor sme ponúkli aj liberálnym kandidátom. Môžete položiť otázku im, čo utajujú pred občanmi, keď na ponuku diskutovať nereagovali. Samozrejme zverejníme aj ich názory, ktoré nájdeme verejne dostupné avšak mnohé dôležité postoje tým utajili. Názory všetkých relevantných kandidátov občania nájdu na stránke, www.hlaszarodinu.sk, ktorú spustíme na budúci týždeň.

Rozhovor sme ponúkli aj liberálnym kandidátom. Môžete položiť otázku im, čo utajujú pred občanmi, keď na ponuku diskutovať nereagovali.

Aktuality: „Komunikujete v tomto ohľade – o možnostiach podpory Štefana Harabina – so Štefanom Kuffom či jeho bratom o. Mariánom?“ 

Ešte raz prosím, nezaťahujte Alianciu za rodinu do politických bojov. Na podobné pokusy v minulosti som už odpovedal svojim blogom: https://blog.postoj.sk/39670/neuzitocne. Ten obsahuje úplne naše postoje.

 

Anton Chromík

predseda

Aliancia za rodinu

 

PS: Vyúčtovanie kampane HLAS ZA RODINU v prezidentských voľbách nájdete TU:

Prehľad nákladov Aliancie za rodinu ako tretej strany vynaložených na volebnú kampaň vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

Kopie – WP19_F-3s_AZR

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články