Chceme rodinnú doložku, RODINA v centre záujmu všetkých politík

Predstavitelia Aliancie za rodinu sa pridávajú k podpore hromadnej pripomienky, ktorú vypracovalo Fórum kresťanských inštitúcií. V medzirezortnom pripomienkovom konaní bola Jednotná metodika na posudzovanie vplyvov. Hromadnou pripomienkou sme žiadali, aby sa pri vybraných legislatívnych a nelegislatívnych  aktoch posudzoval aj vplyv na rodinu a rodinné prostredie (tzv. doložka vplyvov). Z hľadiska viditeľnosti rodiny a zohľadnenia rodiny pri  tvorbe politík na Slovensku je to veľmi dôležitý krok.

Čo by to v praxi znamenalo? Ak bude vláda predkladať nejaký legislatívny akt (a niektoré nelegislatívne akty), musí povinne analyzovať, či daný právny predpis má alebo nemá negatívny  dopad na vybrané oblasti. V súčasnosti je medzi týmito oblasťami zaradené posudzovanie vplyvu na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Napriek tomu, že vláda deklaruje, že rodina je centrálnou jednotkou spoločnosti, nikto neposudzuje pri tvorbe politík vplyv na rodinu a rodinné prostredie, pričom je táto oblasť kľúčovou oblasťou pre zdravý vývoj a napredovanie spoločnosti. Rodina je pri tvorbe politík „neviditeľná“.

Hromadnú pripomienku možno podporiť tu http://www.peticie.com/familymainstreaming

Odporúčané články