Národný pochod za život bude aj o rodine

Vážení priatelia rodiny,

organizátori Národného pochodu za život nás požiadali o to, aby sme Vás informovali o tejto veľkej spoločenskej udalosti, ktorá bude 20. septembra 2015 v Bratislave. Organizátori nám v rozhovore potvrdili, že Národný pochod v Bratislave bude pochodom, na ktorom dôrazne zaznie aj naša spoločná pro-rodinná téma manželstva a radosti z rodiny, ale aj téma reálnej pomoci rodinám. Považujeme za kľúčové, že témy rodiny sú obsahom samotného manifestu Pochodu: “osobitným spôsobom má byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, nakoľko v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka;”

Manifest obsahuje aj priamu výzvu k presadeniu našich cieľov obsiahnutých vo vyhlásení Aliancie za rodinu a toto je zvlášť pred blížiacimi sa voľbami veľmi dôležité:

“Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov NR SR, vládu SR, prezidenta SR a všetky štátne inštitúcie, aby: 

  1. chránili jedinečné postavenie manželstva muža a ženy ako nenahraditeľného zväzku,… 
  2. vytvorili také poradné a podporné mechanizmy ako aj ekonomické a sociálne podmienky, v ktorých by rodiny boli povzbudzované prijímať deti; 
  3. aktívne podporili inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným matkám a ich deťom a prispeli k vytvoreniu účinnej siete pomoci.”

Každý krok a podpora rodiny je dôležitá a ak sa Vám práve táto akcia zapáčila a uznáte to za vhodné pre Vašu organizáciu, môžete ju podporiť. Spôsoby možnej podpory a všetky ďalšie informácie nájdete na stránke www.pochodzazivot.sk apochodzazivot.sk/chcem-sa-zapojit/.

Tím Aliancie za rodinu

Odporúčané články