Porovnávať deportácie židov so situáciou LGBT ľudí, ako to robí p. Veselovský, je tuhé kafe. Až také, že mi nedalo a musím sa pokúsiť vyjasniť, kto vyprovokoval situáciu do súčasného stavu. O tom ale až ďalší blog, tento je o výzve k zastaveniu demagógie.