Vyzvali sme Ministerstvo zdravotníctva, či plánuje úplne zakázať Dopplerovo vyšetrenie ultrazvukom v prvom trimestri!

Bratislava, 11.11.2019:  

Stanislav Gunčaga informoval: MUDr. Jozef Záhumenský, prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov, uviedol vo verejnej reakcii pre Denník N,  že „zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu, … Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca a pre denník Nový Čas v článku: „Tlkot srdca bábätiek rozhádal lekárov aj politikov“ uviedol: ,,Doppler, ktorý počúva tlkot srdca, oteplí zárodok až o šesť stupňov, čo môže vážne ohroziť mozog, srdce alebo oko dieťaťa.“

Martina Bednáriková uviedla: „Na základe týchto informácií sme oslovili Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou o informácie:

  1. Je použitie Dopplerovho ultrazvuku na nenarodenom dieťati v prvom trimestri tehotenstva matky na Slovensku zakázané? Ak áno, v akom predpise sa zákaz nachádza?
  2. Je použitie Dopplerovho ultrazvuku na nenarodenom dieťati v prvom trimestri tehotenstva matky na Slovensku povolené a realizované? Ak áno, v ktorých prípadoch?
  3. Existujú na Slovensku prijaté lekárske smernice pre bezpečné použitie Dopplerovho ultrazvuku v prvom trimestri tehotenstva matky? Ak je Vaša odpoveď pozitívna, mohli by ste nám tieto smernice poskytnúť?“

Anton Chromík uviedol: „Vyzvali sme tiež Ministerstvo zdravotníctva SR, aby nám odpovedali na otázku, či plánujú po vystúpení MUDr. Záhumenského úplne zakázať používanie Dopplerovho ultrazvuku v prvom trimestri tehotenstva lekármi.“

Peter Beňa dodal: „Veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR nám odpovie a nestotožní sa s názorom, že Dopplerovské vyšetrenie sa nesmie vôbec používať a úplný zákaz tohto vyšetrenia v prvom trimestri nepredloží. Veríme, že aj v tejto debate prevládne odbornosť a bude sa môcť Dopplerovské vyšetrenie naďalej používať bezpečne v súlade so smernicami Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii (WFUMB) a Medzinárodnej spoločnosti ultrazvuku v pôrodníctve a gynekológii (ISUOG), ktoré vo svojom spoločnom Vyhlásení o bezpečnom použití Dopplerovho ultrazvuku počas 11 – 14 týždňov (alebo skôr počas tehotenstva) pri dodržaní princípu ALARA umožňujú realizovať dopplerovské vyšetrenie až v rozsahu 5-10 minút (nie však viac ako 60 minút), dokonca na vzdelávacie účely.“

Vladimír Turenič zakončil: „Podobné zákony, ktoré umožňujú žene počúvať tlkot srdca dieťaťa, boli prijaté vo viacerých štátoch USA a boli by sme radi, aby sa v diskusii používali vedecké a odborné argumenty, a aby diskusia prebiehala slušne, bez ideologického nálepkovania.“

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články