Referendum nediskriminuje, potvrdil Ústavný súd

Ústavný súd potvrdil, že  tri referendové otázky sú v súlade s ústavou.  Referendum sa môže konať o   manželstve, o tom, aby zostal zachovaný súčasný stav ohľadom detí, ktoré majú právo na  otca a mamu  pri adopcii  aj o práve rodičov a detí povedať NIE, ak by sa deťom nanucovala v školách ideológia.
„Každý  s napätím  očakával  rozhodnutie  Ústavného  súdu.  Prebehli  viaceré  dezinformácie  o zavedení nových práv. Niektorí  v referendových otázkach videli diskrimináciu voči iným. Sme radi, že Ústavný súd  vyvrátil tieto pochybnosti a jasne povedal, že naše otázky nikoho nediskriminujú, a  nezabudol to
poznamenať ani o tej vylúčenej otázke” uviedol Anton Chromík, hovorca AZR.
Aliancia  za  rodinu  sa  však  nestotožňuje  s názorom  Ústavného  súdu,  ktorý  pri  vylúčenej  otázke  vidí dvojaký výklad s ohľadom na  „priemerného občana“.  Ani priemerný občan si nemôže myslieť, že  ak je „blízkou osobou“ je v štátom uznanom životnom spoločenstve napríklad so svojou vydatou sestrou. Uznanie, registrácia, či evidovanie  ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou je v súčasnosti iba znakom manželstva.
Anna  Verešová  uviedla:  „Sme  radi,  že  otázky  o deťoch  ostali  v referende  a nevidel  v nich  nič protiústavné. Chceme sa pozerať   na práva cez pohľad dieťaťa. To nemá právo ísť na referendum, hoci hlavne  o ňom  sa  rozhoduje.  Vyzývame  všetkých  choďte  hlasovať  za  deti,  ktoré  chcú  otca  a mamu nastálo.  Ktoré  nepotrebujú  ideológiu  ale  slobodu  vyjadriť  svoj  názor  v školách.  Každý  kto  príde  na referendum bude hlasovať za deti a o deťoch.“
“Rozhodnutie  Ústavného  sudu  SR  vnímame,  ako  pozitívny  signál  pre  našu  budúcu  pomoc  rodinám. Napriek  tomu  si  myslíme,  že  takéto  veci  nepatria  na  Ústavný  súd.  Ľudia  majú  právo  rozhodovať o rodine. Vieme, že musíme urobiť všetko, aby aj vylúčená otázka o výnimočnosti manželstva bola vyriešená. Vyzývame ľudí, aby sa referenda zúčastnili a povedali 3x áno. Tešíme sa na diskusiu pred referendom, a veríme, že bude korektná bez osočovania“ dodáva Peter Kremský, hovorca AZR.
“Nezabúdame,  že  referendum  bude  dobrý  základ,  na  ktorom  musíme  postaviť  konkrétnu  podporu rodine  a  manželstvu.  Manželstvo  je  skutočne  výnimočné  a musíme  sa  starať  o to,  aby  bolo podporované  nie  všeobecne,  ale  konkrétne,  prednášali  sme  už  svoje  snahy  o opatrenia  ohľadom materskej  či  ekonomickej  nezávislosti  rodiny  a budeme  to  robiť  aj  ďalej,  aby  sa  rodina  dostala  do centra politiky každej vlády“: uviedol Anton Chromík, hovorca AZR.

Odporúčané články