Aliancia za rodinu: Prezident zavádza!

Bratislava: 11.12.2017: Aliancia za rodinu vyhlasuje, že jej predstavitelia nikdy nepovedali ani jedno slovo nenávisti voči osobám, ktoré pociťujú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Opakovane sme verejne deklarovali, že môžu byť veľkým prínosom pre spoločnosť hoci majú iné poslanie ako založiť si rodinu.

Stanislav Gunčaga uviedol: „Pán prezident diskusiu zmeškal o viac ako dva roky. Spoločnosť diskutovala a diskusiu uzatvorili. Bohužiaľ pripomíname, že to bol práve on, ktorý tej najširšej možnej celospoločenskej diskusii v referende o téme bránil podaním na Ústavný súd SR. Pred dvoma rokmi sme priniesli pánovi prezidentovi viac ako 400.000 podpisov občanov pod petíciou za ochranu rodiny. Pán prezident sa neobťažoval s nami stretnúť a diskutovať. Preto jeho výzvu na diskusiu nepovažujeme za úprimnú. Názory extrémistov na rodinu sa u nás nepresadili. Očakávame od neho skôr diskusiu a výzvu na sfunkčnenie nefunkčného inštitútu referenda. Občania si sfunkčnenie referenda zaslúžia.“

Peter Beňa doplnil: „Vyzývame pána prezidenta, aby začal riešiť problémy mladých rodín a viacdetných rodín, pretože v skutočnosti práve toto sú skupiny, ktoré sú v Slovenskej republike najviac ohrozené chudobou. Pán prezident nemal zabúdať na svoju úlohu povzbudzovať túto krajinu k tomu, aby sa prijali konkrétne opatrenia, ktoré odstránia najväčšie prekážky, ktorým rodiny čelia. Nutnosť živiteľov rodín opúšťať rodiny a cestovať za prácou, vysoké daňové zaťaženie rodín, nízky rodičovský príspevok a nízka podpora mladomanželov, keď si chcú riešiť bývanie.“

Anton Chromík vyhlásil: „Pán prezident zavádza, keď hovorí o domnelej krutosti nášho zákona.[1] Potom je zákon krutý aj k manželom. Prístup k informáciám o zdravotnom stave má manžel iba vtedy, keď dá na to ten druhý súhlas. V ostatných prípadoch manželia potrebujú rovnaké plnomocenstvo. Platí predsa lekárske tajomstvo a právo osoby na uchovanie súkromia ohľadom zdravotného stavu.

Občiansky zákonník aj Trestný zákon jasne hovorí, že aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Nie je preto pravdou tvrdenie prezidenta, že nemajú možnosť vystupovať ako osoby blízke. Praktické otázky spojené s bývaním a dedením si môžu riešiť rovnako  ako iné osoby, ktoré sú si navzájom blízke a tiež nemajú právo vstúpiť do manželstva ako napríklad sestry, či iní blízki príbuzní.

Pán prezident vyzýva k racionalite. Vyzývame aj my jeho k racionalite. Jeho dieťa má právo na otca a mamu. Prečo toto právo chce odopierať iným deťom? Veď nemôže nevidieť, kam viedli registrované partnerstvá v Rakúsku. Aj tu najskôr povolili iba registrované partnerstvo bez adopcií. Následne ich súdy prinútili k adopciám. A len pár dní dozadu v Rakúsku to neboli  občania, ale nevolené sudcovské elity ktoré zrušili právnu úpravu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou. Takýto typ „diskusie“, kde budú rozhodovať iní  si u nás neprajeme!

Manželstvo nie je poukážkou na práva a výhody, ale je výnimočným zväzkom muža a ženy pre rodenie a výchovu detí. Rovnosť, rešpekt a láska podporuje jedinečnosť manželstva. Aká  by to bola rovnosť, ak by všetci mali nárok na poľnohospodárske dotácie, bez ohľadu na to, či sejú alebo nesejú? Aký by to bol rešpekt, ak by sme nerešpektovali právo detí poznať svojho otca a mamu? Bola by to láska, ak by sme priali druhému životný štýl, ktorý mu škodí?

Aliancia za rodinu vyzýva pána prezidenta, aby rozlišoval medzi právom na súkromie a právom na rodinu. Vyzývame ho, aby neporovnával rodinu s akýmkoľvek iným súkromným vzťahom.  Spoločnosť neuznáva žiadne iné zväzky lásky (vzťah priateľov, vzťah sestier, vzťah bratrancov) ako manželstvo aj preto, že rešpektuje právo na súkromie do ktorého štát nezasahuje a nemá racionálny dôvod ho regulovať. Spoločnosť manželstvo reguluje, podporuje a uznáva  lebo plní úlohy, ktoré presahujú jeho súkromný rozmer. Spoločnosť má záujem na tom, aby prežila, aby sa v nej rodili deti. Najlepšie túto úlohu a potreby detí môžu naplniť biologickí rodičia dieťaťa v manželstve.

[1] https://aktualne.centrum.sk/slovensko/politika/kiska-otvara-kontroverznu-temu-chce-zacat-diskusiu-pravnej-ochrane-parov-rovnakeho-pohlavia.html

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články