Petícia prezidentke: Netraumatizujte Slovensko Istanbulským dohovorom


Podpíšte petíciu!

Milí priatelia,

prosím Vás o podporu petície, ktorou žiadame pani prezidentku, aby bezodkladne oznámila Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

Od podpísania Istanbulského dohovoru v roku 2011 sa vliekol spor v spoločnosti, či na ochranu žien pred násilím potrebujeme prijať rodovú ideológiu. Rozhodnutie pani prezidentky, ktorým odmieta splniť svoju povinnosť oznámiť Rade Európy rozhodnutia Národnej rady SR vnímame ako ďalšie traumatizovanie spoločnosti. Bohužiaľ mnohé signály naznačujú, že čaká na zmenu po voľbách. Takúto zmenu si však ľudia nepredstavujú! Ľudia čakajú férovosť a nie právnické kľučkovanie.

Petíciu môžete podpísať na tomto linku:

Spory boli ukončené dvoma rozhodnutiami Národnej rady SR. Nie sú to nové rozhodnutia, konať mohol už jej predchodca. Tvrdenie pani prezidentky, že rozhodnutia NRSR neobsahujú súhlas či nesúhlas Národnej rady SR naznačujú, že ideologické presvedčenie za Istanbulský dohovor jej bráni objektívne vec posúdiť. Nesúhlas môže byť vyjadrený rôzne, tvrdo alebo mäkko. Národná rada SR vyjadrila svoj nesúhlas tak tvrdo, ako len mohla.

Základný argument, že Istanbulský dohovor je nevyhnutný, aby sme  znížili mieru násilia na ženách je nepravdivý. Nemecko Istanbulský dohovor podpísalo a ratifikovalo. Nemecko nemôže byť obvinené z neporiadku vo funkčnosti štátnych inštitúcií či z nedostatočnej implementácie Istanbulského dohovoru. Napriek tomu v Nemecku násilie na ženách v posledných rokoch kontinuálne rastie. Kde je ten sľúbený raj na zemi?

Česká advokátska komora sa odbornými argumentami postavila proti prijatiu Istanbulského dohovoru.

Bulharský ústavný súd rozhodol o neústavnosti Istanbulského dohovoru, lebo ochrana ženy vyžaduje, aby mal štát jasno v tom, kto ženou je.

Sme presvedčení, že na ochranu žien pred násilím

  • nepotrebujeme označkovať všeobecne mužov za násilníkov,
  • nepotrebujeme prijať scestnú ideológiu boja o moc medzi mužmi a ženami,
  • nepotrebujeme spochybniť, kto ženou vlastne je,
  • nepotrebujeme, aby štát zasahoval do toho, ako si muž a žena rozdeľujú úlohy v domácnosti,
  • nepotrebujeme vnucovať deťom v školách opačné úlohy ako zvyčajné úlohy mužov a žien a
  • nepotrebujeme pri pomoci rozlišovať obete násilia podľa motivácie páchateľov.

S úctou

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

Petičný hárok v PDF pre tých, ktorí nemôžu podpísať elektronicky.

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články