Hrdí na rodinu 2021

Dňa 24.7.2021 o 15:00 hod sa uskutoční deviaty ročník zhromaždenia Hrdí na
rodinu! Organizátori Anton Chromík a Marek pozývajú všetky rodiny osláviť radosť
z rodiny a  detí v sobotu na Rudnayovom námestí v Bratislave pri katedrále sv. Martina
na 9. ročníku pochodu Hrdí na rodinu. Po prvý rok bude zabezpečovaný online prenos
zo zhromaždenia pre tých, ktorí sa či už z dôvodov veľkej vzdialenosti alebo preto, že sú
starí, chorí, či zdravotne závažnejšie ohrození nemôžu zúčastniť zhromaždenia fyzicky.
Spoluorganizátormi zhromaždenia Hrdí na rodinu je Aliancia za rodinu, Spoločenstvo
Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú
politiku.
Marek Nikolov oznámil: „Zhromaždíme sa na Rudnayovom námestí a priľahlých uliciach
a vyjadríme našu radosť z rodiny a našich detí a ak to bude možné aj pochodom cez
centrum starého mesta krátkym okruhom, ktorým sa vrátime naspäť na Rudnayovo
námestie.“
Anton Chromík uviedol: „Už osem ročníkov Pochodu Hrdí na rodinu ukázalo, že našim
spôsobom nie je protest či nenávisť. Chceme byť svedkami láskavej pravdy, lebo pravda,
že všetky deti potrebujú otca a mamu nastálo je stále príťažlivá. Si otcom rodiny? Si
nenahraditeľný pre svoje deti. Si mama? Nie je tu nikto na svete, kto by ťa mohol tvojej
dcére či synovi nahradiť. Toto bude deviaty ročník, keď na to dostaneme príležitosť.
Každý si zaslúži láskavú odpoveď.“
Marek Nikolov dodal: „Nič cenné sa nedá dosiahnuť bez námahy. Budovanie a
každodenné prehlbovanie vzťahov v rodine niečo stojí. Človek môže plne nájsť sám seba
iba v opravdivom darovaní seba samého druhým. Šťastie v rodine sa rodí iba v prajnom
prostredí, kde obetavosť pre druhého je životodarnou vlahou pre manželov a celú
rodinu. Čím je soľ pre jedlo, tým je vzájomná obetavosť pre celoživotne sa rozvíjajúci
manželský vzťah. Práve toto chceme vyjadriť našim zhromaždením.“
Mottom tohto 9. ročníka Hrdí na rodinu je gramaticky nesprávny a pritom hlboko
pravdivý detský výkrik: „S ocinkom a maminkou  je mi najsamlepšie!

Hlavní organizátori
Anton Chromík
Tel. kontakt 0908764366
anton.chromik@chromik.sk
Marek Nikolov