Zastavme hazard – Dolný Kubín

Bratislava, 26.10.2016: V Dolnom Kubíne sme odovzdali 5437 podpisov za zákaz hazardu

Iniciatíva Zastavme hazard v pondelok odovzdala 5437 podpisov dospelých obyvateľov Dolného Kubína, ktorí žiadajú zákaz na území mesta. Petícia sa začala zbierať v deň parlamentných volieb a v posledných týždňoch sa podarilo vyzbierať posledné chýbajúce podpisy. Odozvdanie petície je splnením záväzku voči občanom, ktorí petíciu podpísali, ale aj reakciou na nedostatky vládnej novely zákona o hazardných hrách.

Peter Beňa povedal: „Už niekoľko mesiacov počúvame ako vládna novela vyrieši všetky problémy spojené s hazardnými hrami, drasticky zníži počet prevádzok a herných zariadení. Tiež počuť výzvy mestským zastupiteľstvám, aby prejavili trpezlivosť. Pravda je taká, že v mnohých mestách bude mať vládna novela len kozmetické účinky. Napríklad z 11 prevádzok v Dolnom Kubíne ostane 6 a počet zariadení sa za 2 roky zníži zo 119 na 104. Ak sa navyše majitelia 2 malých herní spoja a založia spoločnú herňu, počet herných zariadení sa zníži zo 119 na 116. Pýtame sa – toto je ta efektívna všetko riešiaca regulácia?“

Michal Svetko povedal: „Často sme obviňovaní z extrémizmu a fanatizmu, lebo žiadame zákaz hazardných hier na celom území slovenských miest. Takýto zákaz je však jediná možnosť na ochranu rodín, ktorú nám zákon umožňuje a ani vládna novela nepripúšťa, aby sa v registri vylúčených hráčov ocitli neliečení hráči, ktorí prehrávajú celý majetok rodiny a zamotávajú sa v dlhoch a exekúciach. Manželia a manželky týchto hráčov sa môžu na rozpad svojej rodiny len nečinne prizerať.“

Anton Chromík dodal: „Zaráža nás spôsob obhajoby prevádzkovateľov hazardných hier. Ich právni zástupcovia pred hlasovaním v Ružomberku nepriamo priznali, že hazard škodí rodinám a vo svojej námietke voči VZN uviedli, že našou motiváciou je ochrana rodín. Vážnym argumentom prevádzkovateľov prečo VZN neprijať sa tak stalo to, že zákon neumožňuje obmedziť ich podnikanie kvôli ochrane rodín pred negatívnymi následkami hazardných hier.“

Matej Perašin uzavrel: „Aj keď nepopierame, že hazardné hry prinášajú štátu určitý príjem, treba si položiť otázku, či nám tie peniaze stoja za to. Za koľko peňazí si hráč kúpi späť svoju rodinu ak ju kvôli svojej závislosti stratí? Dokážu peniaze vrátiť deťom ich rodičov, ktorí sa radšej venujú hre ako svojim vlastným deťom? Dokáže štát kúpiť životy hráčov, ktorí si v zúfalstve po nezvládnuj závislosti siahli na život? Aký zmysel majú pre spoločnosť peniaze ak za ne nevieme napraviť škody, ktoré sa napáchali?“

Za Iniciatívu Zastavme hazard

Aliancia za rodinu

  • Anton Chromík
  • Peter Beňa
  • Matej Perašín

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina

  • Michal Svetko

Odmietnutie petície mestom Dolný Kubín

Bratislava, 15.12.2016: Las Vegas Oravy ostane! Vedenie mesta tvrdí, že Dolnokubínčania nevedia podpísať petíciu.

Iniciatíva Zastavme hazard odovzdala primátorovi mesta 5437 podpisov obyvateľov mesta pod petíciou, ktorí žiadali zákaz hazardu na jeho území. Petícia sa začala zbierať v deň parlamentných volieb a postupne sa vyzbieralo viac ako 30% podpisov obyvateľov mesta. Vyzbieralo sa skoro o tisíc podpisov viac ako je požadovaná hranica 30 %.

Mgr. Peter Beňa uviedol: „Okrem obyvateľov mimo mesta Dolný Kubín, ktorých sme nerátali do počtu 5437 podpisov, však vedenie mesta Dolný Kubín odmietlo uznať až 731 podporovateľov petície pre formálne nedostatky v adrese, či mene a priezvisku. Organizátori rátali s možnými duplicitami, ale vylúčiť také množstvo podpisov pre formálne nedostatky je pre nás šokom a naznačuje nielen veľkú neúctu k vyjadrenému názoru občanov, ale aj k Ústave SR, ktorá petičné právo zaručuje.“

Advokát JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. dodal:  „Niet pochybností, že zákon označuje údaje petície jasne, ale správa kontrolóra mesta Ing. Petra Floreka je pápežskejšia než pápež. Odvoláva sa na zákonné náležitosti, ale úplne ignoruje rozhodnutia Ústavného súdu a všeobecných súdov Slovenskej republiky, ktoré ich aplikujú. Ústavný súd (PL. ÚS 4/95)  judikoval pri petíciách v obdobnej veci: že „ak zo všetkých údajov o osobe uvedenej na petičnom hárku podľa § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov je nesporné, že ide o existujúcu, inak identifikovateľnú osobu, treba jej podpis na tomto hárku považovať za platný.“

Podľa tejto judikatúry postupujú aj všeobecné súdy vo viacerých svojich rozhodnutiach. Pri petíciách rušili rozhodnutia komisií a uznávali za platné aj podpisy, kde napríklad chýbalo číslo domu, kde bolo mesto uvádzané skratkou, kde boli chyby v mene alebo priezvisku a pod. ak z ostatných uvedených údajov bolo nesporné, že ide o inak identifikovateľnú osobu. Tu nejde o právny názor, ale o reálne rozhodnutia slovenských súdov. Úprimne neverím, že zrovna Dolný Kubín má 731 ľudí s rovnakým dátumom narodenia.“

Mgr. Peter Beňa ostro zareagoval: „V Bratislave nám ukradli podpisy, v Dolnom Kubíne z podpisujúcich občanov robia hlupákov a úradnícky sa na nich vyvršujú. Nikto nás nevyzval na odstránenie nedostatkov, hoci práve toto je povinný zákonný postup.“

Anton Chromík doplnil: Pán kontrolór mesta Dolný Kubín sa snaží vzbudzovať nepodložené nádeje, ako sa teraz po prijatej novele bude dobre hazard regulovať. No nebude sa! Riešením je prevencia, nie odstraňovanie následkov. Jeho správa uvádza nepravdivé údaje o tom, že bolo schválené kvórum 15 % na petíciu pre všetky obce okrem Bratislavy a Košíc. Je to presne naopak, kvórum 30 % ostalo, iba Bratislava má výnimku. Ani Košice ju nemajú, pretože tam je právomoc prijať všeobecne záväzné nariadenie zverená mestským častiam a tie majú stále 30 % kvórum.

Patrik Šoch uviedol: „Mrzí nás, že nás vedenie mesta odmietlo. Mrzí nás to kvôli našim obyvateľom, ktorí petíciu podporili a ktorým záleží na rodinách a vážia si život. Nevzdáme sa a pri najbližšej vhodnej príležitosti budeme zbierať podpisy pod novú petíciu proti hazardu.“

Ing. Stanislav Gunčaga zakončil: „V Ružomberku, Galante a Levoči už boli poslancami prijaté všeobecne záväzné nariadenia o zákaze hazardu. Dolného Kubína sa nevzdáme, tým si môžete byť istí, aj keby sme mali všetkým občanom mesta vysvetľovať, prečo si vedenie mesta myslí, že nevedia písať.“

Za petičný výbor

  • Anton Chromík
  • Peter Beňa
  • Stanislav Gunčaga
  • Patrich Šoch