V Bratislave bude už dvanásty celoslovenský Národný pochod Hrdí na rodinu!

V Bratislave bude už dvanásty celoslovenský Národný pochod Hrdí na rodinu!

Bratislava, 27.6.2024: V sobotu dňa 20.7.2024 o 15:00 hod sa uskutoční dvanásty ročník Národného pochodu  Hrdí na rodinu! Organizátori Anton Chromík a Marek pozývajú všetky rodiny osláviť radosť z rodiny a  detí v sobotu  na Jakubovom námestí v Bratislave. Spoluorganizátormi Národného pochodu Hrdí na rodinu  je Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia  za život a rodinu a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Asociácia otca mamu deťom a Slovenský dohovor za rodinu.

Anton Chromík oznámil: „Zhromaždíme sa na Jakubovom námestí v Bratislave a vyjadríme našu radosť z rodiny a našich detí a pochodom okruhom cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, ktorým sa vrátime naspäť na Jakubovo námestie. Na Jakubovom námestí sú aj stromy a detské ihrisko, čo je pre naše deti veľmi výhodné. Pozývame všetkých  ľudí dobrej vôle, aby prišli v červených tričkách a priniesli si aj naše národné zástavy.“

Sima Tarčáková uviedla: „Už jedenásť  ročníkov Pochodu Hrdí na rodinu ukázalo, že našim spôsobom nie je protest či nenávisť. Chceme  byť svedkami láskavej pravdy, lebo pravda, že všetky deti potrebujú otca a mamu nastálo je stále príťažlivá.  V tejto dobe rozpadov vzťahov, tekutých pieskov neistoty a individualizmu je manželstvo stále tým najstabilnejším priestorom a istotou  pre naše deti. Manželstvo naozaj chráni deti.“

Marek Nikolov dodal: „Na Národnom pochode vyhlásime aj víťazov  súťaže o najoriginálnejšiu, najpozeranejšiu a najdetskejšiu videopozvánku na Národný pochod. Zapojiť sa do tejto súťaže môže každý. Tešíme sa na súťažiace snímky. Stačí  aj nahrávka z mobilného telefóna. Linky na zverejnené videopozvánky na Vašich sieťach nám pošlite na info@hrdinarodinu.sk. Podmienkou zaradenia do súťaže je zverejnenie videopozvánky na sociálnych sieťach a to, že na videopozvánke zaznie pozvanie slovami: „Pozývam na Národný pochod Hrdí na rodinu do Bratislavy. Stretnime sa 20.7.2024 o pätnástej hodine na Jakubovom námestí! Ukážme spolu radosť z rodiny!“ Tento text môže byť nielen vyslovený, ale postačí aj napísaný vo videu alebo zverejnený pri videu v príspevku na sociálnych sieťach. Videopozvánka môže rôznym spôsobom, ale jasne propagovať prorodinné hodnoty, prípadne v nej môžu byť použité heslá Národného pochodu Hrdí na rodinu ako je napríklad: „Manželstvo chráni deti!“ „Otec a mama sú pre deti to najlepšie!“ Pri súťaži v kategórii o najpozeranejšiu videopozvánku je dôležité nám deň pred konaním Národného pochodu Hrdí na rodinu doručiť informáciu o počte pozretí na sociálnych sieťach a link na overenie tejto informácie.

Mottom tohto 12. ročníka Hrdí na rodinu je preto jedna z najvšednejších právd: „Manželstvo chráni deti!“ a toto motto je aj témou diskusie, ktorá sa uskutoční pred pochodom o 14:15 hod na námestí. Program Národného pochodu Hrdí na rodinu a bližšie informácie nájdete na stránke www.hrdinarodinu.sk.

Hlavní organizátori

Anton Chromík

Tel. kontakt 0908764366

anton.chromik@chromik.sk

Marek Nikolov

Anton Chromík

Jeden z hovorcov Aliancie za rodinu, advokát pracujúci v Bratislave. Zaoberá sa poskytovaním právnych služieb v oblasti zastupovania práv zamestnancov, zastupovaním v oblasti občianskeho a obchodného práva. Som ženatý a mám päť deti. Rád robí veci pre rodinu.

Odporúčané články