Máme viac ako 135 000 podpisov

Už vyše 100 000 ľudí pridalo svoj podpis pod petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny

Aliancia za rodinu začala podpisy zbierať v apríli

BRATISLAVA, 15. mája – Viac ako 55 000 podpisov už dobrovoľníci doručili na adresu Aliancie za rodinu na petičných hárkoch za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Aliancia začala podpisy zbierať v apríli. Informoval o tom hovorca Aliancie Anton Chromík.

„Len od pondelka sme dostali vyše 20 000 podpisov, a to najmä vďaka vyše tisícke dobrovoľníkov po celom Slovensku. Prihlásili sa nám, intenzívne oslovujú ľudí a zbierajú podpisy vo svojich obciach a mestách. Osobne s nimi komunikujú celkom prirodzenou formou. Každý deň nám teraz prichádza do centrály minimálne 5-tisíc podpisov. Podľa telefonickej komunikácie s našimi koordinátormi predpokladáme, že naši dobrovoľníci už majú vyzbieraných ďalších 80-tisíc podpisov, ktoré nám doručia v blízkej dobe“ povedal Chromík.

Dnes – v Medzinárodný deň rodiny – plánovala Aliancia začať zber podpisov aj na námestiach miest. „Veľmi zlé počasie nám v tom dnes zabránilo, ale neodradí nás od toho, aby sme na námestia vyšli spolu so slniečkom,“ uviedla Anna Verešová, hovorkyňa Aliancie. „Podpisy chceme zbierať, aby sme zvýraznili, že otec a mama sú pre dieťa navždy to najlepšie a že je to potrebné pretaviť aj do našej legislatívy a atmosféry v spoločnosti,“ dodala.

Aliancia sa chce občanov Slovenskej republiky v referende opýtať na štyri otázky. Či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy, či súhlasia so zachovaním súčasného stavu, aby si homosexuálne spolužitia nemohli nárokovať práva, ktoré patria výlučne iba manželstvu, či súhlasia, aby si homosexuálne spolužitia nemohli nárokovať adopcie detí a či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach ako je sexuálne správanie alebo eutanázia.

Hovorca Aliancie Peter Kremský dopĺňa: „Tak, ako sa zber veľmi dobre rozbehol, chceme v ňom pokračovať aj naďalej všade, kde sme zbierali doteraz. Čas je krátky, ale dúfame, že sa nám podarí vyzbierať podpisy tak, aby sme budúcemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi umožnili vyhlásiť referendum kvôli ušetreniu nákladov v deň komunálnych volieb, aby sa mohli konať spoločne.“

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie.

Alianciu momentálne podporuje 90 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Organizácie združené v Aliancii za rodinu zastupujú vyše 200 000 občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Hovorcami Aliancie, ktorá začala svoju činnosť 12. decembra 2013 sú Anna Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský. Zber podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny začala Aliancia 5. apríla 2014.

Odporúčané články