Je referendum NUTNÉ?

Referendum o ochrane rodiny podporili mnohé známe osobnosti.

Aliancia za rodinu sa rozhodla iniciovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti. Ani jednu otázku súd nepovažoval za otázku ľudských práv.

Referendum sa konalo 7. februára 2015 a malo 3 otázky (viď nižšie). Chceme aj týmto spôsobom chrániť deti a ich práva, chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Žiaľ, musíme poukazovať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, v referende mali ľudia možnosť vyjadriť svoj názor. 

Vyhodené peniaze?

V demokracii tento argument stojí na vratkých nohách, zvlášť ak to hovoria najväčší zástancovia demokracie.
Čo je dôležitejšie, vidiac ideológie prichádzajúce aj na Slovensko, brániť rodinu, manželstvo a deti tým, že každý človek, každá rodina dostane šancu povedať, čo si praje a čo pre svoje deti nechce? Alebo napr. postaviť1 kilometer diaľnice? Je na každom z nás, čo povie budúcej generácii, čo robil v tento významný deň histórie.

ODPOVEDE NA ĎALŠIE OTÁZKY NÁJDETE TU.

Referendové otázky (pre argumentáciu kliknite na otázku)

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa práva dospelých presadzujú nad práva detí a nátlak sa nikdy nezastavuje, ale vždypokračuje od registrovaných partnerstiev, cez rovnakopohlavné „manželstvá“ a adopcie detí až po tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme…

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto kľúčové hodnoty brániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako manželstvu, vrátane adopcií. Ľudia majú právo povedať, čo chcú pre svoje deti a ich budúcnosť, majú právo rozhodovať o tak dôležitých veciach.

Zmena v ústave nestačí

Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva a rodiny. Sme radi, že novelou ústavy bol urobený 1. potrebný krok k ochrane rodiny. Avšak je potrebné ísť ďalej, aby sme sa vyhli scenáru Chorvátska, kde po zadefinovaní manželstva boli zavedené registrované partnerstvá. A týmto podľa rozhodnutí európskych súdov (napr. v kauze X. verzus Rakúsko muselo Rakúsko umožniť adopcie registrovaným homosexuálnym párom, lebo ich umožnilo heterosexuálnym registrovaným partnerom) nakoniec musia byť poskytnuté takmer všetky práva ako manželom.

4 kľúčové otázky (pôvodne navrhované do referenda, Ústavný súd vyňal 3. otázku z dôvodu údajnej nejasnosti)

Preto sme 5.apríla 2014 spustili zber podpisov pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY s nasledujúcimi otázkami [vysvetlenia k dôležitosti otázok nájdete po kliknutí na ne]:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ústavnosť

Otázky sme konzultovali s viacerými expertmi na ústavné právo a sme presvedčení, že spĺňajú podmienky na vyhlásenie. Ústavný súd potvrdil, že otázky nediskriminujú. Jednu vylúčil pre jej údajnú nejasnosť.

Nechceme experimenty na deťoch

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Na deťoch sa neexperimentuje, NIKDY! Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu [veľmi dobré video o uväznení otca, ktorý odmietal výchovu svojho 5-ročného syna o „normálnosti“ homosexuálnych rodín a vzťahov].

Tiež si uvedomujeme, že rodiny trápia aj mnohé praktické sociálne a ekonomické ťažkosti. Preto Aliancia za rodinu bude navrhovať a presadzovať opatrenia na zlepšenie sociálnych podmienok rodín na Slovensku. Tieto však nemožno riešiť referendom, budeme ich riešiť inak.

Spolu s voľbami

Sme radi, že novozvolený pán prezident Andrej Kiska nám ešte pred druhým kolom volieb sľúbil, že ak petícia splní ústavné požiadavky, tak referendum vypíše a spojí ho s voľbami, aby sa šetrili náklady. Ak to bude možné, referendum by mohlo byť už pri voľbách do samospráv, na jeseň 2014. Prieskumy ukazujú, že Slovensku na rodine záleží, že manželstvo vníma ako veľmi dôležité, že nechce pokusy na deťoch. Aj preto sme presvedčení, že referendum bude úspešné.
UPDATE: Pán prezident sa rozhodol obrátiť na Ústavný súd. Rozhodovanie neumožnilo spojenie referenda s voľbami, preto sa bude konať 7.februára 2015.

Sme proti násiliu a diskriminácii

Bojujeme za dôležité spoločenské hodnoty – rodinu, manželstvo a deti, za ich podporu, ochranu a zvýšenie právnej istoty. Sme proti akémukoľvek útlaku či ubližovaniu, aj slovnému, sme proti akejkoľvek diskriminácii. Nemyslíme si však, že by spoločnosť mala pozerať len na požiadavky dospelých, ktoré nehľadia na práva detí mať otca a mamu, neuznávajú pravý zmysel, prínos a jedinečnosť manželstva ako najlepšieho priestoru pre výchovu detí. Ideál výchovy detí v kompletnej rodine s mamou a otcom je nenahraditeľný. [veľmi dobré video tu]

Dom treba stavať na pevných základoch

Nezabúdame,  že  referendum  je dobrý  základ,  na  ktorom  musíme  postaviť  ďalšiu konkrétnu  podporu rodine  a  manželstvu, symbolický dom pre rodinu.  Manželstvo  je  skutočne  výnimočné  a musíme  sa  starať  o to,  aby  bolo podporované  nielen slovne, všeobecne,  ale  konkrétne,  prednášali  sme  už  svoje  snahy  o opatrenia  ohľadom materskej  či  ekonomickej  nezávislosti  rodiny  a budeme  to  robiť  aj  ďalej,  aby  sa  rodina  dostala  do centra všetkých politík na všetkých úrovniach, aj  každej vlády.

Petičný výbor

Anton Chromík, Anna Verešová a Peter Kremský – hovorcovia Aliancie
Tomáš Kováčik, hovorca Národného pochodu za život
Eva Grey – matka a lekárka
Štefan Bučko – herec
Alfons Juck – novinár a manažér

Zapíšte sa do histórie, pridajte sa k nám

Chceme a budeme chrániť rodinu, manželstvo a deti pokiaľ to len bude možné. Pridajte sa k nám a tvorte spolu s nami míľnik v histórii Slovenska! Spolu môžeme zastaviť ideológiu proti rodine valiacu sa Európou.

Odporúčané články