Volím si žiť

Milí priatelia,

tak ako každé voľby aj teraz chceme upriamiť pohľad Slovenska na hodnoty života a rodiny. Je naivné myslieť si, že Slovensko môže napredovať, ak šliape po niektorej z nich. Nemožno sa čudovať, že keď zákony dovolia zabíjať nevinné deti, ľudia strácajú zábrany kradnúť, podvádzať či uplácať sudcov.

Nechceme vzlykať nad tým, že sa do médií nedostaneme a na billboardy nemáme.

Umelci pre nás dobrovoľnícky vytvorili krásny obraz, ktorý jemne upriamuje na hodnotu života a možnosť voľby pre nenarodené dieťa. Zariadili sme a zaplatíme tlač pevných plachiet s kovovými okami a tiež zasielanie prostredníctvom kuriéra. Chceme, aby sa táto myšlienka šírila v každej obci na Slovensku.

Pomôžte nám!

Hľadáme nehnuteľnosti alebo ploty, kde môže byť banner „Volím si žiť“!

Ak taký máte, prosím, vyplňte formulár a my Vám zdarma pošleme banner „Volím si žiť“ (rozmer 1 krát 2 metre alebo 1,5 krát 3 metre).

V prvom rade máme záujem o tieto plochy:

– na hlavných ťahoch ciest,

– v centrách miest a obcí,

– v blízkosti kostolov,

– v blízkosti zdravotníckych zariadení,

– v blízkosti škôl a centier voľného času,

– iné vhodné plochy.

Samozrejme, budeme vďační aj za každé spolupodieľanie sa na nákladoch na tlač a rozvoz bannerov, vďaka čomu sa neskôr minie náš rozpočet a budeme schopní rozposlať väčšie množstvo bannerov a zasiahnuť viac ľudí.

Vďaka Vám môže krásny obraz meniť zmýšľanie ľudí, ktorí okolo neho budú chodiť nielen jeden mesiac, ale roky. Ďakujeme!

S úctou

Anton Chromík

Predseda

Aliancia za rodinu

PS 1: Nemáte priestor na fyzický banner? Môžete nám pomôcť hľadať miesta. Zverejnite banner „Volím si žiť“ elektronicky na svojej webovej alebo facebookovej stránke a pomôžte nám nájsť ľudí, ktorí si ho fyzicky vyvesia. Pripojte k elektronickému banneru odkaz na formulár: https://www.alianciazarodinu.sk/projekty/projekt/volim-si-zit/

Rôzne elektronické formáty bannera na web nájdete TU: https://www.alianciazarodinu.sk/projekty/projekt/ukaz-volim-si-zit-na-internete/

PS 2: Počul som o jednom kňazovi, ktorý dal teenagerom na náboženstve otázku: Je hriech ukradnúť dve eurá? Všetky deti v tom mali jasno: Je to hriech! Potom sa ich spýtal: Je hriech zabiť nenarodené dieťa? Zrazu ostalo ticho. Nie, že by deti nevedeli, že je to naozaj zlé, ale báli sa odpovedať. Politický a mediálny tlak, strach z výsmechu? Určite sú v živote ťažké životné situácie, ale to nás nezbavuje povinnosti chrániť nenarodené deti.

PS 3: Veľmi chcem poďakovať umelcom, ktorí špeciálne pre túto príležitosť vytvorili toto originálne dielo dobrovoľnícky, s veľkou jemnosťou a citom.