1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

PREČO CHCEME POLOŽIŤ TÚTO OTÁZKU?

Manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí verejne povedali, že chcú vytvoriť rodinu a mať deti. Štát, ktorý sa má ľuďom čo najmenej miešať do života a súkromia, si uvedomuje výnimočný prínos takéhoto zväzku a záväzku, nakoľko spoločnosti prináša ďalšie generácie a zabezpečuje jej prežitie. Preto štát manželstvo stavia nad iné zväzky, chráni ho a podporuje.

Ak by sme pripustili vznik homosexuálnych zväzkov a ich postavenie na roveň manželstva (čo sa môže stať vďaka európskym súdom), nebude existovať žiaden racionálny dôvod neumožniť rovnaké „práva“ alebo „služby“ akejkoľvek inej forme spolužiatia ľudí (zväzky vnútri širších rodín, medzi troma osobami, štyrmi osobami…).