Plne si uvedomujeme ťažkosti, s ktorými rodiny denne zápasia, ako nedostatok práce, peňazí či škôlok, no aj patológie ako neakceptovateľne vysoká rozvodovosť, alkoholizmus či násilie. Zároveň vidíme aj ohrozenia, ktoré rodinu napádajú v jej spoločenských základoch.

Na úrovni  Európskeho parlamentu či iných inštitúcií ako aj v jednotlivých štátoch EÚ a sveta sú presadzované zákony, odporúčania a dokumenty, ktoré idú proti výnimočnosti manželstva, rodiny a právam detí, čo sa zdá byť v súčasnosti už trendom. Uvádzame zopár príkladov:

To je zahraničie, na Slovensku to tak nie je. Alebo?

Nakoľko je Slovensko súčasťou Európy, v uplynulých rokoch sa aj na našej politickej úrovni začali objavovať podobné tendencie a aj konkrétne kroky, z ktorých vyberáme:

 

Čo s tým? -> chceme viesť konštruktívny celospoločenský dialóg a chrániť rodinu, manželstvo a deti