Výročná správa za rok 2015: Vyrocna_sprava_AZR_final_web