Podporujúce organizácie

//Podporujúce organizácie

Organizácie podporujúce Alianciu za rodinu

ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom

ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa, Veľká Lesná

ZŠ s MŠ A.Bernoláka Martin

ZO NKOS pri Trnavskej univerzite v Trnave

Združenie žien Aglow v SR

Združenie za tradičnú rodinu

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Združenie pre ochranu rodiny

Združenie Máriina doba

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, o.z.

Združenie kresťanských seniorov SLovenska

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Zaostri na rodinu – Združenie na podporu tradičnej rodiny

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Katedra sociálnej práce

Vigilantibus Iura

Viera a svetlo

VERBUM – právo, preklady a tlmočenie

Útočište – bezpečný priestor pre tvoj život, o.z.

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Únia mužov Slovenska

Trojlístok pre rodinu, o. z.

TOMAN CONSULTING s.r.o.

Tobiáš, o.z.

Šafran, n.o.

Szövetség a Közös Célokért – Združenie za spoločné ciele

Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, o.z.

Spoločnosť sociálnych sestier

Spoločenstvo novej evanjelizácie, o.z.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Spoločenstvo Júda Tadeáš

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

Spojená katolícka škola Nitra

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

SPDDD Úsmev ako dar

SLOVO PRE ŽENY

Slovenský skauting, Podtatranská skautská oblasť

Slovenský skauting, 46. zbor Biela Nádej Krompachy

Slovensky skauting, 33. zbor Ordo Salinae Presov-Solivar

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)

Slovenská spoločnosť pre rodinu, o.z.

Slovenská evanjelická jednota

SKAS Istropolitan

Sigord pre rodinu, o.z.

ŠANCA ĽUĎOM

S láskou k človeku, o.z

Rytiersky rád sv. Gorazda

Rovnosť Teplička

Rodinné spoločenstvo

Rodinné centrum Motýlik

Rodina je viac

Rieky, o.z.

Rada pre spravodlivosť, ochranu ľudskej dôstojnosti, základných ľudských práv a občianských slobôd (Rada pre ľudské práva – RLP)

Priatelia Quo Vadis, o.z.

Patrik production, s. r. o.

OZ Maják nádeje

Obec Zábiedovo

Občianske združenie RODINKOVO, Spišská Nová Ves

Občianske združenie Práca a Vzťahy

O rodine, n.o.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

New Women for Europe

NESTRÁCAJ NÁDEJ o.z.

Národný týždeň manželstva, o.z.

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Nadácia Dobrý Pastier – Jópásztor Alapítvány

MUDr. Iveta Tokárová, s.r.o. – Detská psychiatrická ambulancia

Mosty 25+, o.z.

Modlitby za kňazov

Modlitby matiek

Mladí za rodinu.com

Manželské stretnutia, o.z.

Lion finance s.r.o.

Linka Valentín

Liga pár páru v SR

Laura, združenie mladých

Kresťanské kníhkupectvo Zachej.sk

Kresťania v meste

Kováč servis

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, Centrum pre mládež vo Važci

Klarisky kapucinky

Keresztény Ifjúsági Közösségek, Andód

Katolícko-pedagogické a katechetické centrum

Katolícke hnutie žien Slovenska

Katarínka, o.z.

JUŽANIA – RC Južanček, o.z.

Inštitút rodiny v Košiciach

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Inštitút Krista Veľkňaza

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

INFONET CENTRUM, S.R.O

Hnutie Svetlo-Život

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku

Hnutie fokoláre na Slovensku

Gymnázium sv. Andreja

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli

Gréckokatolícka charita Prešov

Gianna, n.o.

FOTO-VIDEO-SHOP

Fórum života, o.z.

Federácia rodín

Familiaris, o.z.

Familiae locum – Rodinkovo, n.o.

Esther, o.z.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

ELEP, o.z.

Efraim, o. z.

e-code, o.z.

Donum Vitae – Svetové hnutie matiek

Domovské vzdelávacie centrum n.o.

DOMKA, o.z.

Dobrý Pastier, o. z.

Dobroprajnosť, o.z.

Dobré dielo, o.z.

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy

Detské jasle Mimi

Cirkevná materská škola sv. Alžbety

Cirkev bratská Banská Bystrica

Christin, o.z.

Centrum pre rodinu Sigord

Centrum pre rodinu Pezinok

Centrum pre rodinu Nitra

Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy

Centrum pomoci pre rodinu, Trnava

Centrum obnovy rodiny, n.o.

Centrum Čistá Breznička, oz

Centrum Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku

Časopis VOX – Dvojtýždenník o náboženstve a kultúre

Carpe Diem n. o.

Bratstvo Kána

Boni Fructi

Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku, o.z.

APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba

Áno pre život, n.o.

Animačné centrum Dežerice

Aliancia za život, o.z.