(Aktualizované pre rok 2022)

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie 

  • Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenia:

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je vyššie opísané potvrdenie od zamestnávateľa.

3. Do 31. marca 2022 je potrebné doručiť obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Prílohy sú tlačivá na 2 % z dane, ktoré môžete vyplniť a zaslať na Váš daňový úrad. Znovu upozorňujem vyhlásenie spolu s potvrdením, (ktoré Vám vyplní zamestnávateľ) neposielajte nám, ale na Váš daňový úrad.  

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Ďakujeme!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu